در یاد سایه

در یاد سایه

چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی  من چه گویم که غریب است دلم در وطنم سایه همیشه با ماست…. […]

در یاد سایه بیشتر بخوانید »