نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

در یاد سایه

در یاد سایه

چه غریبانه تو با یاد وطن می‌نالی 

من چه گویم که غریب است دلم در وطنم

سایه همیشه با ماست….

در یاد سایه

در یاد سایه

دیدگاهتان را بنویسید