گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شماره: ۳۷۴۸/۸۴۹۳۰۵۷۳۶۲۸ هنرجوی گرامی جناب آقای  احمد جباریان بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ شماره: ۳۷۴۸/۸۴۹۳۰۵۹۳۸ هنرجوی گرامی سرکار خانم  سحر منیعی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی رامتین احمدی‌زاده هنرجوی ویولن ایمان ملکی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی رامتین احمدی‌زاده هنرجوی ویولن ایمان ملکی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ شماره: ۳۷۴۸/۹۹۳۸۳۰ هنرجوی گرامی جناب آقای رامتین احمدی‌زاده بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی رامتین احمدی‌زاده هنرجوی ویولن ایمان ملکی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ شماره: ۳۷۴۸/۸۳۷۳۷۲۱۰۸ هنرجوی گرامی جناب آقای حسین فیلی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین فیلی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا