نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گفتگو با احمد عبادی و همسر سه‌تارنوازی بیات ترک محمدرضا شجریان

گفتگو با احمد عبادی و همسر سه‌تارنوازی بیات ترک محمدرضا شجریان

گفتگو با احمد عبادی و همسر سه‌تارنوازی بیات ترک محمدرضا شجریان.mp4

دیدگاهتان را بنویسید