نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه‌ی علی مجدم‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه‌ی علی مجدم‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره متوسطه‌ی علی مجدم‌زاده هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۱

هنرجوی گرامی جناب آقای علی مجدم‌زاده

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره‌ی متوسطه‌ی رشته‌ی تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه‌ی فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: متوسطتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: متوسطسونوریته: خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب سوم هنرستان موسی معروفی و چند قطعه و آهنگ

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکی    نیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید