حسین آذرنیا،هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

حسین آذرنیا،هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

فیلم حسین آذرنیا هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی آموزشگاه فریدونی

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.