نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

حسین آذرنیا هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی

حسین آذرنیا هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی

حسین آذرنیا،هنرجوی متوسطه گیتار فرزین نیازخانی،آموزشگاه فریدونی،مهر94

دیدگاهتان را بنویسید