نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بهزاد حاجی حسینعلی تمبک دف سنتور

بهزاد حاجی حسینعلی تمبک دف سنتور

مدرک تحصیلی:مهندسی مکانیک سیالات
تاریخ تولد:۶۵/۰۱/۲۹

نوازندگی ساز تمبک به مدت ۲۱ سال نزد اساتید رامین رحیمی,بهمن رجبی,محمد اسماعیلی
نوازندگی سنتور به مدت ۱۵ سال نزد اساتید محمود صفدری,وحید تهرانی آزاد که از فارغ التحصیلان استاد پایور می باشند.
تدریس تمبک و سنتور به مدت ۴ سال در آموزشگاه های مختلف از جمله پویش,اراج,سوهانک,و به زودی در ترنم ساز و تکنواز
تدریس به صورت خصوصی به مدت ۵سال
آموزش بلز و موسیقی کودک
تنظیم نت برای ارکستر کوبه ای و ملودی برای هنرجویان
اجرای کنسرت های متعدد از سال ۷۸ تا کنون از جمله در تالار وحدت و ایوان شمس و سوهانک و فرهنگسرای ملل
تدریس تمبک از کتاب رجبی و اسماعیلی تا عالیه
تدریس سنتور از دستور سنتور پایور و پشنگ کامکار تا دوره ی عالیه
آموزش دف تا دوره ی متوسطه هم سیستم ۳خطی و هم ۱خطی
عضو وابسته خانه موسیقی

کنسرت سنتور و تمبک | بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت سنتور و تمبک | بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

ایمان عنصری تار،بهزاد حسینی تمبک(استاد آموزشگاه موسیقی فریدونی) ، مهر 1394

ایمان عنصری تار،بهزاد حسینی تمبک(استاد آموزشگاه موسیقی فریدونی) ، مهر 1394

تکنوازی تمبک، بهزاد حسینی ، استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی،مهر1394

تکنوازی تمبک، بهزاد حسینی ، استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی،مهر1394

استاد تهرانی | بهزاد حاجی حسینعلی | استاد سنتورآموزشگاه موسیقی فریدونی

استاد تهرانی | بهزاد حاجی حسینعلی | استاد سنتورآموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | 1388 خورشیدی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | 1388 خورشیدی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 5

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 5

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | کامل

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | کامل

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 4

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 4

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 2

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 2

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 5

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 5

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 3

کنسرت هنرجویان سنتور و تمبک | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 3

بهرام قلعه گلاب | هنرجوی بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

بهرام قلعه گلاب | هنرجوی بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 2

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 2

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 6

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 6

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 1

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 1

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | بخش 2

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 2

بهزاد حاجی حسینعلی و علی صالحی | استاد سنتور آموزشگاه موسیقی فریدونی

بهزاد حاجی حسینعلی و علی صالحی | استاد سنتور آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 3

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 3

کنسرت هنرجویان دف | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

کنسرت هنرجویان دف | استاد : بهزاد حاجی حسینعلی | آموزشگاه موسیقی فریدونی

بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت گروه گلاویژ

بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت گروه گلاویژ

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 4

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی | کنسرت | بخش 4

سنتور: بهزاد حاجی حسینعلی | استاد سنتور آموزشگاه موسیقی فریدونی

سنتور: بهزاد حاجی حسینعلی | استاد سنتور آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

تنبک : بهزاد حاجی حسینعلی | استاد تمبک آموزشگاه موسیقی فریدونی

دیدگاهتان را بنویسید