نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

عکس دست راست نیما فریدونی و شیوه مضراب‌گیری تار او

عکس دست راست نیما فریدونی و شیوه مضراب‌گیری تار او
عکس دست راست نیما فریدونی و شیوه مضراب‌گیری تار او
دیدگاهتان را بنویسید