بررسی نشانه های به کار رفته در کتاب های مسعود شعاری برای سه تار . نیما فریدونی

 • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


در این مقاله به بررسی نشانه های استفاده شده در سه تار توسط مسعود شعاری می پردازیم. قابل ذکر است که نگارنده پیشتر به جمع آوری تکنیک های تار و سه تار پرداخته و آنها را اجرا نموده است . (این پروژه همچنان ادامه خواهد یافت.)

نیما فریدونی . ۲۶ خرداد ۱۳۹۶

مسعود شعاری چهار کتاب به نام های گنجینه ی سه تار ، کاروان صبا ، سیر و تحلیل و نت نگاری و نگرشی بر ساختار موسیقی دستگاهی ایران (جلد ۱ دستگاه ماهور)  منتشر کرده است. 

در این کتاب ها از نشانه هایی برای سه تار استفاده شده است که برخی از آنها در آثار علینقی وزیری ، حسین علیزاده و داریوش طلایی وجود داشته و برخی به پیشنهاد مسعود شعاری است.

مسعود شعاری در نت نویسی این آثار از کمک حسین مهرانی نیز بهره برده است. بنابراین مسعود شعاری را می توان نخستین کسی دانست که به ویژگیهای سه تار به صورت مستقل از تار در نت نویسی دقت نموده است.

 • نشانه های قدیمی

  علامت راست ۸ و چپ ۷ : در کتاب طبق معمول گذشته بنا بر این نهاده شده که مضراب های راست را که بیشتر استفاده می شوند ننویسیم و تنها در جایی که چپ می آید نوشته شود.

  علامت تک ریز : بر گرفته از کتاب های حسین علیزاده ( که علامتی است از تلفیق دو علامت قبلی که توسط علینقی وزیری پیشنهاد داده بود. ۸ و T )

  تک ریز

  علامت دراب : برگرفته از کتاب های حسین علیزاده ( که علامتی است از تلفیقی ۸،۷،۸ شامل راست چپ راست سریع )

  دراب

  کمان : اشاره به نت قبل و بازگشت ( این علامت مشابه مردان در موسیقی غربی است اما از لحاظ تکنیکی به دلیل این که دو نت آخر اشاره هستند و بدون مضراب نواخته می شوند متفاوت می باشد. ) . این نشانه از آثار داریوش طلایی اقتباس شده است.

  کمان

  دست باز : این نشانه برگرفته از کتاب های علینقی وزیری می باشد.

  سیم دست باز

  اشاره به قبل : ابداع داریوش طلایی ( اگر در این علامت بالای نت ریز یا تک ریز باشد ، اشاره با ریز صورت می گیرد.)

  اشاره به نت قبل

  اشاره به نت بعد : ابداع داریوش طلایی ( اگر در این علامت بالای نت ریز یا تک ریز باشد ، اشاره با ریز صورت می گیرد.)

  اشاره به نت بعد

  تکیه : ابداع علینقی وزیری ( نوعی اشاره به نت بعد است . بیشتر اوقات با انگشت سوم انجام می شود. می توان از نشانه ی اشاره به نت بعد به جای این علامت استفاده کرد.) تکیه معمولا با ریز و تک ریز قابل اجرا نیست.

  تکیه

  کندن : این علامت توسط علینقی وزیری پیشنهاد شده است.

  کندن

  خراش : ابداع حسین علیزاده

  خراش

  اجرای چند نت با ریز : مشابه این نشانه پیشتر توسط علینقی وزیری هم استفاده شده است.

  اجرای چند نت با ریز

  در کتاب سیر در توضیح این علامت خط اتصال بین نتها اشتباها فراموش شده است.

  اجرای چند نت با ریز

  راست با شست راست : این نشانه پیشتر توسط حسین علیزاده برای تار پیشنهاد شده بود که با سه تار هم قابل اجرا ست.

  راست با شست راست
 • نشانه های ابداعی مسعود شعاری

  تکیه با مضراب چپ : این نشانه که پیشتر توسط داریوش طلایی به گذاشتن یک نقطه روی علامت اشاره به نت بعد نشان داده شده بود به اجرای تکیه ای اشاره دارد که نت دوم که در تکیه های معمولی بدون مضراب نواخته می شد با چپ خفیف اجرا شود.

  تکیه با مضراب چپ

  اجرای چند نت با یک مضراب : در کتابهای تازه تر حسین علیزاده در این مورد نت های دوم به بعد که بدون مضراب نواخته می شوند یا با سر باریک یا باسر کوچک نمایش داده شده اند.

  اجرای چند نت با یک مضراب

  در کتاب سیر در توضیح این علامت خط اتصال بین نتها اشتباها فراموش شده است.

  اجرای چند نت با یک مضراب

  پژواک : این نشانه و نام آن ابداع حسین علیزاده است اما مسعود شعاری برای آنکه آن را با واپژواک ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است .) تمیز دهد از ۸ در کنار آن استفاده نموده است. به نظر نگارنده می توانستیم از علامت حسین علیزاده به طور کلی برای پژواک رو به جلو استفاده کنیم و برای واپژواک از نشانه ی مسعود شعاری که ۸ را بعد از علامت پژواک آورده است.

  پژواک

  واپژواک : ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است. )

  واپژواک

  چارک پژواک : ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است. ) پژواک به ربع پرده زیرتر. نشانه ی مسعود شعاری نادرست است. طبق قوانین موسیقی اگر علامتی وابسته به نت بعد باشد ( ماننده اشاره ، پژواک ، تریل و …. ) و بخواهیم نت بعدی تغییر کند ( بم یا زیر تر شود . ) باید نسبت به نتی که هست مقدار تغییرش را تا حالت دلخواه در نظر بگیریم. به عنوان نمونه اگر در آهنگی سرکلید ما می بمل است و روی نت ر پژواک گذاشته ایم اما می خواهیم به می بکار تریل بخورد روی پژواک باید بنویسیم دیز . این دیز نت می بمل سرکلید را نیم پرده زیرتر خواهد کرد تا ما به هدف خود رسیده باشیم. نشانه ی مسعود شعاری این قانون را زیر پا گذاشته است. پیشتر توسط حسین علیزاده این گونه تغییرات به صورت مقطعی در قطعه ی مربوطه نوشته می شد و نیازی به پیشنهاد علامتی مجزا نبود. بنابراین چارک پژواک در هر قطعه ای ممکن است ترکیبی از علامت پژواک و علامت های بمل و کرن باشد.

  چارک پژواک

  تک تریل : این نشانه برای تمیز دادن تریل هایی است که در آغاز آنها تک نواخته شده و با کمی مکث تریل زده می شود.

  تک تریل

  تک سیم : اجرای سه تار بدون برخورد مضراب به سیم های دیگر ( واخوان ) . این تکنیک توسط احمد عبادی ابداع گردید اما مسعود شعاری برای نخستین بار علامتی برای آن برگزید که به نظر نگارنده نشانه ی بسیار گویایی است .

  تک سیم

  پرسیم : اجرای نت ها با برخورد مضراب به سیم های دیگر ( واخوان ) . این شیوه در سه تار نوازی سنتی همواره اجرا می شده است اما مسعود شعاری برای نخستین بار علامتی برای آن برگزید که به نظر نگارنده نشانه ی بسیار گویایی است .

  پر سیم

  تک کنده دست باز : ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است ) پیشتر حسین علیزاده نشانه ی بهتری را ارائه نموده بود. او زیر علامت کندن صفر گذاشت و به نظر نگارنده نشانه ی بسیار خوبی بود. نشانه ی مسعود شعاری گویا نیست.

  تک کنده دست باز

  تک کنده دست باز ریز : ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است. ) پیشتر حسین علیزاده نشانه ی بهتری ارائه نموده بود. او نت آغازین را با حالت زینت نوشت و بعد زیر علامت کندن آن صفر گذاشت و بعد نتی که ریز بود را به صورت عادی با علامت ریز نشان داد. به نظر نگارنده نشانه ی مسعود شعاری گویا نیست.

  تک کنده دست باز ریز

  پنجه کاری تک به سه : حسین علیزاده پیشتر با نمایش نت های سرباریک و علامت کندن زیر آنها این تکنیک را بهتر نشان داده بود. حال آنکه پنجه کاری تک به سه حالت های دیگری غیر از مدل زیر دارد که با این نشانه آنها را نمی توان تمیز داد.

  پنجه کاری تک به سه

  پنجه کاری تک به چهار یا پرستو : حسین علیزاده پیشتر با نمایش نت های سرباریک و علامت کندن زیر آنها این تکنیک را بهتر نشان داده بود.

  پنجه کاری پرستو تک به چهار
  پنجه کاری تک به چهار

  فلاژوله دست باز : ( این نام پیشنهاد نیما فریدونی است. )

  فلاژوله دست باز

  چپ با شست راست : ( این نام پیشنهاد نیما فریدونی است. ) این تکنیک به نظر می رسد نخستین بار توسط مسعود شعاری با الهام از شیوه ی دوتار نوازی استفاده شده باشد. علامت مربوطه نیز با الهام از علامت راست با شست راست حسین علیزاده در نظر گرفته شده است.

  چپ با شست راست

  راست پوست : ( این نام توسط نیما فریدونی پیشنهاد شده است. )

  راست پوست

نشانه های ابداعی مسعود شعاری برای تکرارها و تغییر سرعت

با توجه به حضور چنین علاماتی از گذشته ی دور در فرهنگ نت نویسی بین المللی به نظر من این علامت ها نه تنها کار را سخت تر نموده است بلکه ایجاد آنها بیننده را دچار سردرگمی می نماید. نشانه های تکرار هم به بهترین وجه توسط داریوش طلایی به کار گرفته شده بود که شامل کادر و عدد تکرار کنار آن می باشد و نیازی به ابداع این نشانه ها نبوده است. هر چند به هر حال می دانیم که در ردیف موسیقی تکرار ها خیلی دقیق نیستند و می توانند به تناسب هر اجرا کمی بیشتر و کمتر شوند اما عدد تکرار حدود آن را بهتر نشان می دهد و نشانه ی مسعود شعاری گویا نیست.

تغییر سرعت اجرا از تند به کند:

تغییر سرعت از تند به کند

تغییر سرعت اجرا از معمول به کند :

تغییر سرعت از معمول به کند

تغییر سرعت از معمول به تند :

تغییر سرعت از معمول به تند

تغییر سرعت از کند به تند :

تغییر سرعت اجرا از کند به تند

تکرار حداکثر سه یا چهار بار :

تکرار حداکثر سه یا چهار بار

تکرار بیش از سه بار:

تکرار بیش از سه بار

 

بیوگرافی مسعود شعاری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
مسعود شعاری
تولد ۱۳۴۰
تهران
ملیت  ایران
سبک‌(ها) موسیقی سنتی ایرانی
موسیقی تلفیقی
ساز(ها) سه‌تار
سال‌های فعالیت ۱۳۶۱ تا کنون
ناشرین سروش
آوای شیدا
هرمس
آوای باربد
اعضای کنونی گروه همساز، گروه رهاب
اعضای پیشین گروه عارف
سازهای برجسته
سه‌تار
وب‌گاه وب‌گاه رسمی

مسعود شعاری (زاده ۱۳۴۰ تهرانآهنگساز و نوازنده برجسته سه‌تار می‌باشد.

زندگی‌نامه و فعالیت‌هنری

مسعود شعاری در سال ۱۳۴۰ در تهران متولد شد. موسیقی را از کودکی و با فراگیری سنتور نزد منیژه علی‌پور آغاز کرد. سپس نزدداریوش طلایی به فراگیری سه‌تار پرداخت و از سال ۱۳۶۱ آموزش ردیف موسیقی ایران و فراگیری تار را نزد محمدرضا لطفی آغاز نمود. همچنین قطعات بسیاری از موسیقی قدما را نزد استاد اصغر بهاری آموخت. وی سپس به کمک اساتیدی چون استاد مهدی کمالیان و محمود هاشمی به پژوهش و بازسازی مکاتب سه‌تار نوازی قدما نظیر صبا، هرمزی، فروتن، عبادی و غیره پرداخت که دو آلبوم شباهنگ وکاروان صبا حاصل این دوره از فعالیت اوست. او در آلبوم شباهنگ قطعاتی از موسیقی قدما را در سه‌گاه و اصفهان تنظیم و اجرا نمود که مورد توجه قرار گرفت.[۱] این قطعات شامل آثار استادانی چون استاد اصغر بهاری، رکن‌الدین مختاری، یوسف فروتن و سعید هرمزی بود. همچنین او در آلبوم کاروان صبا قطعات استاد ابوالحسن صبا را با شیوه اجرایی مختص سه‌تار تنظیم کرد و خود به اجرای آنها پرداخت. مسعود شعاری همچنین به امر آموزش نیز پرداخت و با تاسیس مرکز آموزشی همساز شاگردان بسیاری تربیت نمود. او در ادامه مسیر نوازندگی اش دست به تجربیاتی در موسیقی تلفیقی زد که تاکنون منجر به خلق ۴ آلبوم : سیر، انتظار، در سایه باد و رهاب شده است. در این آثار وی تلاش کرده است تا گفتگویی شنیدنی میان سه‌تار و سازهای غیر ایرانی ایجاد کند.[۲]

آثار

آلبوم‌ها
نام آلبوم سال انتشار آهنگساز نوازنده خواننده ناشر توضیحات
راز و نیاز ۱۳۶۷ حسین علیزاده Yes علی‌رضا افتخاری ماهور اجرا با گروه عارف
کاروان صبا ۱۳۷۴ Yes Yes سروش تنظیم و اجرای آثار ابوالحسن صبا برای سه‌تار
یادواره استاد نورعلی برومند ۱۹۹۵ محمدرضا لطفی Yes نصرالله ناصح پور آوای شیدا اجرا با گروه شیدا
نیایش ۲۰۰۰ Yes اجرا با گروه (اصل موضوع انتخاب)
سیر ۱۳۸۰ Yes Yes نشر هرمس موسیقی تلفیقی با همکاری کریستف رضاعی
انتظار ۱۳۸۴ Yes Yes آوای شیدا موسیقی تلفیقی (دونوازی سه‌تار و طبلا)، با همراهی درشن آنند
در سایه باد ۱۳۸۶ Yes Yes آوای باربد موسیقی تلفیقی با همراهی آرش مینویی و درشن آنند
شباهنگ ۱۳۸۹ Yes Yes سروش سه‌تار نوازی به شیوه قدما، به‌همراه کوشان یغمایی
غروب ۱۳۸۹ Yes Yes آوای باربد به‌همراه گروه همساز
رهاب ۱۳۹۰ Yes آوای باربد به‌همراه گروه رهاب
کنسرت نیاوران ۱۳۹۰ Yes آوای باربد سینا شعاری و درشن آنند

کتاب‌ها

 • گنجینه سه‌تار(۱)، بازسازی آثار قدما و تنظیم برای سه‌تار، موسسه فرهنگی سرای اهل هنر[نیازمند منبع]
 • کاروان صبا، مجموعه قطعات استاد ابوالحسن صبا تنظیم برای سه‌تار، انتشارات سروش
 • سیر، محموعه قطعاتی برای سه‌تار

منابع

 1. پرش به بالا به نقل از محمدرضا لطفی، بروشور کاست انتظار اثر مسعود شعاری، موسسه فرهنگی هنری آوای شیدا
 2. پرش به بالا مسعود شعاری
 • وب‌گاه رسمی مسعود شعاری: http://www.mshaari.com
 • کتاب کاروان صبا اثر مسعود شعاری
 • کتاب سیر اثر مسعود شعاری

پیوند به بیرون

 

نت رنگ اصفهان غنی و فقیر . درویش خان و فیلم آموزشی سه تار . نیما فریدونی

 • حمایت از وبسایت آموزشگاه موسیقی فریدونی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است می توانید ما را برای ادامه ی این کار فرهنگی حمایت کنید

تومان


 فیلم آموزش سه تار رنگ اصفهان غنی و فقیر درویش خان


نیما فریدونی ؛ مدرس تار و سه تار و مبانی موسیقی ایرانی و ردیف

آموزش تار . سه تار .  ردیف موسیقی ایرانی . تئوری موسیقی ایرانی و غربی

روزهای کلاس : همه روزه
تلفن هماهنگی : ۲۲۹۵۲۸۲۰
تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


بیوگرافی و رزومه و زندگینامه نیما فریدونی


کارنامه ی زندگی هنری نیما فریدونی
تولد : چهارشنبه ۷خردادماه ۱۳۵۹ در بیمارستان پارس تهران ساعت ۱۶
وضع تحصیل :
دبستان : پویا ( شهید علی پور ) (واقع در گلستان پنجم پاسداران تهران)- ( سال دوم مدتی در دو دبستان گلپایگان تحصیل نمود .)
دوره راهنمایی : توحید (واقع در نوبنیاد تهران)
دبیرستان : کمال واقع در سمنگان رسالت تهران
دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا گروه موسیقی مقطع کارشناسی ( لیسانس )
کنسرواتوار دولتی مسکو به نام پیتر ایلیچ چایکوفسکی- دپارتمان موسیقی شناسی- مقطع کارشناسی ارشد و دکترا (PhD)
خوشنویسی :
علاقمندی : اول دبستان
کسب گواهی خوش از انجمن خوشنویسان
شعر :
از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ به تجربه هایی در زمینه سرودن شعر پرداخت که به طور کلی می توان آن را ناموفق خواند. از این دوره دفتری باقیمانده است.
موسیقی :
تابستان ۱۳۷۰: فراگیری تنبک نزد حمید سعیدی به مدت ۱۰ جلسه
مرداد ماه ۱۳۷۴ : آ غاز فراگیری تار نزد نبی احمدی
استادان ساز :
نبی احمدی : مدت ۹ ماه
محمد رضا ابراهیمی : مدت ۶ ماه
کیوان ساکت : مدت ۶ جلسه سال ۱۳۷۹
داریوش طلایی : در دانشگاه مدت ۴ ترم
فریبرز عزیزی : مدت ۶ جلسه در سال ۱۳۷۹
علی اصغر بیانی : ۲جلسه در سال ۱۳۸۰
زیدالله طلوعی : در دانشگاه مدت ۱ ترم
داریوش پیرنیاکان : در دانشگاه مدت ۱ ترم
حسین علیزاده : از سال ۷۸ مدت ۲۱ جلسه
استادان در دانشگاه تهران:
مجید کیانی
علیرضا مشایخی
شاهین فرهت
آذین موحد
درویش رضا منظمی
ساسان فاطمی
هومان اسعدی
معلم هارمونی: علی رادمان
سمت ها :
عضو مرکز موسیقی تجربی دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران) : سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸
مدیر مرکز موسیقی تجربی دانشکده ی هنرهای زیبا (دانشگاه تهران) : سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰

همکاری در ضبط آلبوم ها و قطعات موسیقی
آهنگ وصال – ویلن : محمدرضا ترابیان ، تنظیم : ایمان ملکی – میکس و مسترینگ : نیما فریدونی – مرداد ۱۳۹۴
آهنگ وداع – خواننده : علیرضا باقری ، تنظیم : آراز طروسیان ( داهاره ) ، شعر : فروغ فرخزاد ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – مرداد ۱۳۹۴
آهنگ برگ – خواننده : علیرضا باقری ، تنظیم : آراز طروسیان ( داهاره ) ، شعر : هدیه باقری ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – مرداد ۱۳۹۴
آهنگ غربت – خواننده : علیرضا باقری ، تنظیم : مهدی باقری ، شعر : هدیه باقری ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – مرداد ۱۳۹۴
آهنگ خزان – خواننده : علیرضا باقری ، تنظیم : مهدی امیری ، شعر : هدیه باقری ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – مرداد ۱۳۹۴
آهنگ شاه صنم ، تنظیم ایمان ملکی ، به عنوان نوازنده ی تار – تیر ۱۳۹۴
آهنگ گیسو ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان نوازنده تار و بم تار صدابردار– تیر ۱۳۹۴
آهنگ بهت نگفتم – خواننده : محمد رضا عیوق ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – تیر ۱۳۹۴
آهنگ امام مهدی با صدای نادر تجلی – به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – تیر ۱۳۹۴
آهنگ درمیان گلها ، ساخته : همایون خرم ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان نوازنده سه تار و تار و صدابردار– تیر ۱۳۹۴
آهنگ عاشق دیوانه – گروه پاپیلون – خواننده : شاهین رشیدی ، محمد کثیری ، آریار نظریان – تنظیم شاهین رشیدی – سه تار : نیما فریدونی – خرداد ۱۳۹۴
آهنگ بیله مم – خواننده : محمد رضا عیوق ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – خرداد ۱۳۹۴
آهنگ حس جوونی – خواننده : میثم درزی ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان میکس و مسترینگ – خرداد ۱۳۹۴
آهنگ ظهور – خواننده : وحید فرخیان ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان نوازنده ی تار و میکس و مسترینگ – خرداد ۱۳۹۴
آهنگ هایدی سویله – خواننده : محمد رضا عیوق ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ سنده گالماز – خواننده : محمد رضا عیوق ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ بی وفا ( کردی ) – با صدای رامین شیرزادی ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان میکس و مسترینگ و صدابردار و نوازنده سه تار – اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ وقتی رفتی ، با صدای حسین امین پور ، ترانه ی نسترن ابراهیمی تنظیم ایمان ملکی – به عنوان میکس ومسترینگ – اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ سفر سبز با صدای نادر تجلی – به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ هزاردستان ، ساخته : امیر جاهد ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان نوازنده سه تار و صدابردار– فروردین ۱۳۹۴
آهنگ بنالم ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – فروردین ۱۳۹۴
آهنگ هیاهو ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – فروردین ۱۳۹۴
آهنگ قصه ی وفا ، خواننده : اشرف ( سپیده استیری ) ، تنظیم : محمود رضایی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ – فروردین ۱۳۹۴
آهنگ مهتاب ، خواننده : محمد رضا عیوق ، تنظیم : ایمان ملکی ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ -اسفند ۱۳۹۳
آهنگ بوی عیدی ، خواننده : پیمان ملکی ، تنظیم : امیر صابونچی ، تار : نیما فریدونی – اسفند ۱۳۹۳
قطعه ی ایران ، خواننده : وحید فرخیان نژاد ، تنظیم : ایمان ملکی – به عنوان نوازنده ی عود و میکس و مسترینگ – اسفند ۱۳۹۳
قطعه دل غافل، خواننده : محمد رضا عیوق ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ -دی ماه ۱۳۹۳
آلبوم تکنوازی تار – بهاره فیاضی – به عنوان صدابردار ، میکس و مستر- ۱۳۹۳
قطعه آرزوها ، خواننده : محمد رضا عیوق ، به عنوان صدابردار و میکس و مسترینگ -دی ماه ۱۳۹۳
آواز افشاری – خواننده : احسان جاودانی – به عنوان نوازنده تار – ۱۳۹۳٫
آواز سه گاه – خواننده : احسان جاودانی – به عنوان نوازنده تار – ۱۳۹۳- کمانچه ایمان ملکی و تنبک و دف رضا منصوری
آهنگ باهم – خواننده : نادر تجلی – به عنوان نوازنده سه تار – آوای همنواز – آبان ۱۳۹۳
آلبوم موسیقی بختیاری چی نها – خواننده : رضا احمدی – به عنوان تنظیم کننده و نوازنده تار و سه تار و بم تار – آوای همنواز – مهر ۱۳۹۳
بداهه نوازی در دستگاه همایون – خواننده : ماه رو ( مهری صفرزاده) – به عنوان نوازنده تار- تیر ۱۳۹۳
قطعه انتظار ، خواننده : جعفر تندروان ، به عنوان نوازنده سه تار –شهریور ۱۳۹۳
قطعه پیر میشم ، خواننده : امیر محسن ستوده ، به عنوان صدابردار و نوازنده ی دیوان-۱۳۹۳
قطعه ی شبهای بارونی ، خواننده : امیر محسن ستوده ، به عنوان صدابردار و نوازنده ی سه تار -۱۳۹۲
قطعه شب چهارشنبه سوری ، خواننده: محمدرضا عیوق ، به عنوان صدابردار و میکس و مستر-۱۳۹۳
قطعه دل دیوانه ، خواننده : محمد رضا عیوق ، به عنوان صدابردار-۱۳۹۳
آلبوم ببار، خواننده : نادر تجلی ، به عنوان صدابردار و میکس و مستر و نوازنده ی سه تار ( در آهنگ وحدت)-۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
آلبوم جاده ی ناتمام ، خواننده : علیرضا صیاد ، به عنوان صدابردار و میکس و مستر و نوازنده تار و سه تار و دیوان -۱۳۹۰
آلبوم غم عشق ،خواننده : محمدعلی قدمی ، به عنوان صدابردار ، میکس و مستر ، نوازنده ی تار و سه تار و بم تار -۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
آلبوم عاشق تنها ، خواننده : محمدعلی قدمی ، به عنوان صدابردار ، میکس و مستر ، نوازنده ی تار و سه تار و بم تار -۱۳۹۰تا ۱۳۹۲
آلبوم ردیف های استاد مهرتاش ، خواننده : داود فیاضی ، تار و سه تار: بهاره فیاضی ، به عنوان ناظر ضبط ، صدابردار و میکس و مستر – ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳
آهنگ تو چه پاک و پر غروری ، خواننده : مصطفی مرتضوی ، به عنوان صدابردار ، میکس و مستر – شهریور ۱۳۹۳
آلبوم چه می شد ، خواننده : هاتف اسلامی شرار ، به عنوان صدابردا ، نوازنده تار و میکس و مستر – ۱۳۹۳
آهنگ تا نیایش، خواننده : مهدی مدرس ، به عنوان نوازنده تار و سه تار –مرداد ۱۳۹۳
آلبوم یه قدم من یه قدم تو ، خواننده : فرزین نیازخانی ، به عنوان نوازنده تار و میکس و مستر- ۱۳۹۰
آواز سه گاه – خواننده : علیرضا پوراستاد – به عنوان نوازنده ی تار – ۱۳۹۰ .
آهنگ پروانه – خواننده : میثم احمدپور – به عنوان نوازنده ی تار – ۱۳۹۰٫
آواز دشتی – خواننده : علیرضا پوراستاد – به عنوان نوازنده ی تار – ۱۳۸۹ .
آهنگ دیوار – خواننده : محمد صادق ابوالقاسمی – به عنوان آهنگساز و تنظیم کننده – ۱۳۸۹
آواز ابوعطا و تصنیف بهار دلکش – خواننده : عبدالرضا توکل مقدم – به عنوان نوازنده ی سه تار و تار و بم تار و تنظیم کننده – ۱۳۸۹ خورشیدی – نوازندگان تنبک شایان ریاحی و کمانچه : ایمان ملکی

ویدیو ها ی آموزشی :
۲۸ تصنیف و آهنگ قدیمی – اجرا با تار و آموزش : نیما فریدونی – از اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ….
۲۸ تصنیف و آهنگ قدیمی – اجرا با سه تار و آموزش : نیما فریدونی – از اردیبهشت ۱۳۹۴ تا ….

فعالیت های گروهی و ارکستری :
۵آگوست ۲۰۱۱ : نوازنده تار و سرپرست گروه – خواننده : آرزو روشنی ، دف : نوید بهمردی – ایرواین – کالیفرنیا- University Community Association 4530 Sandburg Way Irvine, CA 92612-2735 1375: تکنوازی در ورزشگاه کشوری – در جمع ورزشکاران گروه جاوید (زیر نظر : اکبر مالکی )
۱۳۷۹-۱۳۷۸ : به عنوان نوازنده بم تار در گروه نوبهار به سرپرستی بهاره فیاضی ( با همکاری مقداد شاه حسینی : تار ، عادل تاجیک : تنبک ، حسین قاسم زاده : نی ، داوود فیاضی : آواز ) – اجرای برنامه در سالن رودکی تهران ( دو شب )
۱۳۷۹: اجرای قطعه ی مرثیه در کلاس دکتر آذین موحد ( به عنوان نوازنده تار و آهنگساز ) به همراهی سنتور یاسمن هادی پور
۱۳۸۰- ۱۳۷۹: به عنوان نوازنده تار در گروه آوای دل به سرپرستی و خوانندگی رسول کارگشا ( با همکاری سردار محمدجانی : عود ، بابک دانشور : سنتور ، حمید وجدان پاک : نی ، سعید وجدان پاک : دف ، مرحوم پیمان اسماعیلی : تنبک و …) _ اجرای برنامه در قشم ( ۱۴ شب )
همکاری با ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی و شاخه دیگر این ارکستر با نام ارکستر مرکز پژوهش موسیقی معاصر دانشکده هنرهای زیبا به رهبری علی رادمان در سال ۱۳۸۰ – اجرای برنامه در سالن آوینی و فرهنگسرای هنر ( ارسباران سابق )
۱۳۸۰-۱۳۷۹: به عنوان نوازنده تار در گروه موسیقی که به همت احمد رضاخواه ( نوازنده سنتور ) تشکیل شده بود برای اجرای قطعات کردی با خوانندگی محمود دارابی . ( با همکاری برادران ترکاشوند : سازهای کوبه ای ، بابک دانشور : عود و… ) – اجرا در تالار وحدت ، و…
اردیبهشت ۱۳۸۰ تا دی ماه ۱۳۸۳ : تاسیس گروه دانشجویان موسیقی هنرهای زیبا که از سال ۱۳۸۱ نام ” هور بانگ ” را برای خود پذیرفته است با همکاری اشکان سیگارچی و برخی از دانشجویان موسیقی . و حضور در تمرین های منظم و هفتگی به عنوان سرپرست و نوازنده تار و مسوول مور مالی . او برای گروه اساسنامه ای تنظیم نمود و سیستم بسیار منظمی را برای تمرین ها ، اجرا ها ، حضور و غیاب ها ، مسایل مالی و… به وجود آورد . از جمله کنسرت در اردیبهشت ۱۳۸۱ در سالن آوینی دانشگاه تهران در دوبخش چهارگاه و همایون (سرپرست گروه و نوازنده تار : نیما فریدونی ،تار: علی ساجدی صبا،سنتور: اشکان سیگارچی ،تار: سید محمد تقی حسینی ،عود: آرمان سیگارچی ،بم تار: فردیس فیض بخش،تنبک: سعید اشتوی ،کمانچه : محمد باقر زینالی ،کمانچه : رسول عباسی ،آواز : امیر حسین رحمتی ،نی:حسن مکانیکی)و کنسرت خرداد ۱۳۸۳ در تالار دیپلماتیک وزارت امورخارجه ( تهران ) خرداد ۱۳۸۳- تالار دیپلماتیک وزارت امور خارجه -قطعات موسیقی بختیاری و لرستان و کردستان -سرپرست گروه و نوازنده تار : نیما فریدونی،تار: علی ساجدی صبا،سنتور: اشکان سیگارچی،تار: سید محمد تقی حسینی،عود: علی توکلی،بم تار: فردیس فیض بخش،تنبک: سعید اشتوی،کمانچه : محمد باقر زینالی،کمانچه : رسول عباسی،آواز : پروین عالی پور،هم خوان : وحید قربانی ،نی:مجید رهنما)
از ۲۱/ ۱/۱۳۸۱ تا ۱۴/۵/۱۳۸۱( مدت ۲۸ جلسه ۳ ساعته ) : رهبری گروه غیرحرفه ای دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور . در این گروه ۸ نوازنده سه تار ، ۱ ویلن ، ۱ کمانچه ، ۱ تنبک ، و یک خواننده وجود دارد . این گروه برداشتی از قطعه مرثیه نیما فریدونی که برای دو گروه سه تار و یک گروه آرشه ای و یک خواننده نوشته شده است و همچنین چهارمضراب دشتی نیما فریدونی تنظیم شده برای ۲ سه تار و ۱ کمانچه را تمرین نمود و کنسرتهایی را در شیراز و تهران برگزار نمود.
۱۳۸۵: به عنوان نوازنده ی تار و سرپرست گروه – اجرا در تالار فردوسی دانشگاه تهران – مجید رهنما : نی ، سعید جلالیان : تنبک ، امیر زندی : ویلن و آواز ، حسین قاسم پور: سنتور.
بهمن ۱۳۸۶: به عنوان سرپرست گروه و نوازنده تار ، با همراهی تنبک : علی اکبر خادم و آواز علی امیر قاسمی کنسرتهایی را در کنسرواتوار تفلیس و دانشگاه تکنیک تفلیس اجرا نمود.
بهمن ۱۳۹۰ : به عنوان سرپرست گروه و نوازنده تار ( با همراهی نی : مجید رهنما ،بربت: بهزاد انصاری،آواز : رضا احمدی) کنسرتهایی را در موسسه ملی تحقیقات آتن و هتل پلازای آتن برگزار نمود.
مرداد ۱۳۸۸ – دونوازی تار و تنبک – همراه با ایمان ملکی – ارگ گوگد – گلپایگان – اصفهان
۲۸ دی ۱۳۹۱ : به عنوان سرپرست گروه و نوازنده تار ( با همراهی کمانچه : ایمان ملکی ، بربت : آریا لطیف پور، آواز : محمود صفی زاده ، تنبک : فواد الهی قمشه ای ) – اجرا در تالار مجموعه فرهنگی برج آزادی – تهران – ایران
۰۱/۰۶/۱۳۹۳ : به عنوان سرپرست گروه ونوازنده تار ( باهمراهی : کمانچه : ایمان ملکی ، آواز : احسان جاودانی ، تنبک : رضا منصوری ) – دستگاه سه گاه – کنسرت در تالار باشگاه صدف نیروی دریایی – مراسم روز پزشک – با حضور فرمانده ی نیروی زمینی

آوا نگاری ها :

آهنگ بی وفا ، دستگاه سه گاه ، محمد علی قدمی ، اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ بوی گل ، دستگاه سه گاه ، محمد علی قدمی ، اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ یار گرفته ام بسی ، دستگاه سه گاه ، محمد علی قدمی ، اردیبهشت ۱۳۹۴
آهنگ به رخ ماهی ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ درد جدایی ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ درویش ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ ای عاقلان ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ ای دل بلایی ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ غم عشق ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ گل چهره ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آهنگ عمر منی ، دستگاه شور ، محمد علی قدمی ، ۱۳۹۰ خورشیدی
آوانگاری دستگاه شور ، ردیف میرزا عبدالله ، براساس اجرای حسین علیزاده ، به سفارش موسسه ماهور – ۱۳۷۹ خورشیدی
آوانگاری ۱ – آواز عراق ماهور – اثر آقاحسینقلی با تار نواخته شده در صفحه – ماهور fa
آ وانگاری ۲ – تمرین دشتی – اثر محمدرضا ابراهیمی – برای تار و سه تار – دشتی mi, la
آوانگاری ۳- تصنیف اندک اندک
اثر شهرام ناظری – بیات ترک do – 13/11/1380
آوانگاری ۴ – تصنیف سپیده
اثر محمد رضا لطفی – ماهور fa
آوانگاری ۵- تصنیف فلک
اثر حسین علیزاده – مقام داد و بیداد re – تصنیف برای چهار خواننده – ۲۶/۵/۱۳۸۰
آوانگاری ۶- سایه روشن
اثر داریوش طلایی – دشتی la – قطعه ای برای تار – بهار ۷۹
آوانگاری ۷ – درآمد ابوعطا
اثر داریوش طلایی – ابوعطا sol – قطعه ای برای تار – بهار ۷۹
آوانگاری ۸ – درآمد و نیشابورک نوا
اثر داریوش طلایی – نوا sol – قطعه ای برای تار – ۲۸/۲/۱۳۷۹
آوانگاری ۹ – تمرین گام
اثر حسین علیزاده و کیوان ساکت – ماهور do و شور sol – برای تار و سه تار
آوانگاری ۱۰ – تصنیف بیات شیراز
قدیمی ترکی – نت شده از اجرای غلامحسین بیگجه خانی – بیات شیراز la – مرداد ۱۳۸۱
آوانگاری ۱۱- تصنیف دل شدگان
اثر حسین علیزاده – عراق ماهور – ماهور fa – 9/5/1379
آوانگاری ۱۲- هشتی افشار
اثر حسین علیزاده – افشاری do – قطعه ای برای تار – ۱۰/۵/۱۳۸۰
نام این قطعه توسط نیما فریدونی به استاد پیشنهاد شد و ایشان پذیرفتند .
این قطعه در روز ۱۰/۵/۱۳۸۰ ساخته و تدریس شده است .
آوانگاری ۱۳- بداهه نوازی براساس نغمه مخالف سه گاه
اثر حسین علیزاده – سه گاه lap – 2/3/1379
این بداهه نوازی در کلاس استاد صورت گرفته است .
آوانگاری ۱۴- مضراب راست کنده دو چپ
اثر حسین علیزاده – سه گاه lap –
این بداهه نوازی در کلاس استاد صورت گرفته است .
آوانگاری ۱۵- قطعه ای بر اساس پیش زنگوله سه گاه
اثر حسین علیزاده – سه گاه lap – ۳۰/۳/۱۳۷۹
آوانگاری ۱۶ – رنگ شهرآشوب سه گاه
اثر حسین علیزاده – سه گاه lap
آوانگاری ۱۷ – رنگ نوا
اثر حسین علیزاده – نوا fa –
آوانگاری ۱۸- رنگ نوا
اثر حسین علیزاده – نوا do
آوانگاری ۱۹- تصنیف کاروان شهید
محمد رضا لطفی – همایون Rep

تنظیم قطعات سازندگان مختلف :

تن . ۱ – سرور ( هفت ضربی چهارگاه )
اثر : حسین علیزاده – چهارگاه do – تنظیم برای تار و سنتور و عود و تارباس و نی و کمانچه – ۲۴/۲/۱۳۸۰

تن. ۲ – قطعه ای بر اساس پیش زنگوله چهارگاه
اثر حسین علیزاده – چهارگاه do – تنظیم برای تار و سنتور و عود و تارباس و نی و کمانچه و آواز – بهار ۱۳۸۰

تن .۳ – ضربی همایون
اثر محمد تقی حسینی – همایون جدید(فا) – تنظیم برای سه خط

تن . ۴ – تصنیف ای ساربان
اثر فردیس فیض بخش – شوشتری do – تنظیم برای تار و سنتور و عود و تارباس و نی و کمانچه و آواز – ۱۵/۶/۱۳۸۰

تن. ۵ – بیداد
اثر پرویز مشکاتیان – بیداد re – تنظیم برای تار – ۱۶/۵/۱۳۸۰

تن. ۶- تصنیف فلک
اثر حسین علیزاده – مقام داد و بیداد re – تنظیم برای ۱ خواننده – ۲۷/۴/۱۳۷۹

تن . ۷ – قطعه ای بر اساس پیش زنگوله چهارگاه
اثر حسین علیزاده – چهارگاه do – تنظیم برای تارو آ.واز

تن . ۸ – رنگ دشتی
اثر محمد تقی حسینی – دشتی Re – تنظیم برای ۳خط مضرابی ، مضرابی بم ، کششی – ۶/۶/۱۳۸۱

ج – آثار شخصی :

کار ۱ – کبود اورنگ بهار
قطعه ای برای تار – دو مینور – تقدیم به استاد حسین علیزاده – ۱۳۷۶

کار ۲ – رویا
قطعه ای با فرم تصنیف بر اساس شعر رویای فروغ فرخزاد – بیات اصفهان sol – به یاد فروغ فرخزاد – فروردین ۱۳۷۷

کار ۳ – پوزش
قطعه ای با الهام از فرم تصنیف و چهار مضراب – نهفت نوا با پرده گردانی – برای پوزش از محضر استاد حسین علیزاده – ۲۴/۱۲/۱۳۷۷

کار ۴- دوست داشتن عیب نیست ! ( چهار مضراب ماهور )
قطعه ای با ریتم های ترکیبی و مختلط با الهام از فرم چهارمضراب برای تار – ماهور do – هدیه ای به صبا نصیری – ۲/۸/۱۳۷۸

کار ۵ – مرثیه ( آ )
قطعه ای با الهام از فرم تصنیف برای سنتور و تار و آواز – دشتی re – بر اساس شعری از ابوسعید ابی الخیر – هدیه ای برای دکتر آذین موحد – ۱۶/۹/ ۱۳۷۸

کار ۶- چیزی در حجاز
قطعه ای با الهام از فرم پیش درآمد برای تار – حجاز ابوعطا do – برای نورالدین تقی زاده – ۳/۱۰/۱۳۷۸

کار ۷ – مقدمه اصفهان
قطعه ای آوازی برای تار – بیات اصفهان do – هدیه ای به سارا ثروتی – ۲۳/۲/۱۳۸۰

کار ۸ – رنگ افشاری
رنگی برای تار و سه تار – افشاری do با پرده گردانی به افشاری sol و بیات تر.ک do – هدیه ای برای فردیس فیض بخش – اردیبهشت ۱۳۸۰

کار ۹ – که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ( آ )
قطعه ای برای سنتور و تار و کمانچه و نی – چهارگاه do – هدیه ای برای اشکان سیگارچی – اردیبهشت ۱۳۸۰

کار ۱۰- که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ( ب )
تنظیم کار ۹ برای تار – چهارگاه do – 1381

کار ۱۱- مرثیه ( ب )
قطعه ای براساس کار ۵ برای دو سه تار و کمانچه و آواز – دشتی re – 10/2/1381

کار ۱۲- مرثیه ( پ )
قطعه ای براساس کار ۵ و ۱۱ برای سنتور ، ۳ تار ، رباب ، عود ، بم تار ، قیچک آلتو ، ۲ کمانچه ، آواز ، تنبک، نی که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارایه شد . – دشتی re – هدیه ای برای علی ساجدی صبا

کار ۱۳- چهارمضراب دشتی ( آ )
قطعه ای براساس کار ۴ برای دو سه تار و کمانچه – دشتی re – مرداد ۱۳۸۱- هدیه ای برای مریم اسماعیلی ها

کار ۱۴- چهارمضراب دشتی ( ب )
قطعه ای براساس کار ۱۳ برای ۵ خط مضرابی ۱ ، مضرابی ۲ ، مضرابی بم ، کششی ، تنبک – دشتی re – مرداد ۱۳۸۱- هدیه ای برای ارشد تهماسبی

کار ۱۵- چهارمضراب دشتی (پ)
قطعه ای براساس کار ۱۳ برای تار تنها – دشتی re – شهریور ۱۳۸۱

کار ۱۶- خواب
قطعه ای برای پیانو – C – جولای ۲۰۰۵- هدیه ای به هاسمیک آریان کوچک

کار ۱۷ – شیراز
قطعه ای برای پیانو- جولای ۲۰۰۵
فعالیت های تکنوازی :
در قالب کنسرتهای تجربی ، برنامه های مختلف و… در سالن آوینی دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده های دانشگاه تهران ، خوابگاه دختران و خوابگاه متاهلین دانشگاه تهران ، دبستان شهید علی پور و…
روسیه – مسکو- خانه ی نقاشان روسیه – با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مسکو (با حضور سفیر وقت آقای انصاری و چند تن از موسیقیدانان روسیه از جمله خانم ها : گیولتگین شمیلی و تامیلا جانی زاده)– در دستگاه شور -به همراهی آواز حسین نورشرق- ژوئن ۲۰۰۵
روسیه –جمهوری تاتارستان- قازان- موزه ی ملی قازان(هفته ی فرهنگی ایران در مسکو) – با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مسکو – به مدت ۴ روز – بداهه نوازی در دستگاه ها و آوازهای مختلف – ۵ سپتامبر ۲۰۰۵ تا ۹ سپتامبر ۲۰۰۵
آثار تکنوازی ضبط شده:
کتاب دوم دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان ملی – روح اله خالقی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی – یک لوح فشرده ( به سفارش انتشارات سرود – شهریور ۱۳۹۳)- استودیو آوای همنواز آریا – صدابردار : ایمان ملکی – میکس : امیر صابونچی – مسترینگ : نیما فریدونی ( هیات بررسی و ممیزی وزارت ارشاد جهت دریافت مجوز انتشار آلبوم های کتاب هنرستان نوشتند : از آنجا که این مجموعه ها پیشتر توسط استادان هوشنگ ظریف و حسین علیزاده ضبط شده و در دسترس عموم قرار دارد نیازی به ضبط مجدد آنها نیست ! )
کتاب دوم دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان ملی – روح اله خالقی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی – یک لوح فشرده ( به سفارش انتشارات سرود – مرداد ۱۳۹۳)- استودیو آوای همنواز آریا – صدابردار : ایمان ملکی – میکس : امیر صابونچی – مسترینگ : نیما فریدونی
کتاب اول دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان ملی – روح اله خالقی – اجرا با تار : نیما فریدونی – یک لوح فشرده ( به سفارش انتشارات سرود – تیر ۱۳۹۳)- استودیو آوای همنواز آریا – صدابردار : ایمان ملکی – میکس : امیر صابونچی – مسترینگ : نیما فریدونی
کتاب اول دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان ملی – روح اله خالقی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی – یک لوح فشرده ( به سفارش انتشارات سرود – تیر ۱۳۹۳)- استودیو آوای همنواز آریا – صدابردار : ایمان ملکی – میکس : امیر صابونچی – مسترینگ : نیما فریدونی
کتاب اول آموزش سه تار – جلال ذوالفنون – سه تار : نیما فریدونی – یک لوح فشرده ( به سفارش علیرضا صیاد ) – استودیو آوای همنواز ( بهار ۱۳۹۱)
جواب آواز عبدالله دوامی (اجرای کامل ردیف عبدالله دوامی) ویرایش دوم – نوشته ی : نیما فریدونی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو آوای همنواز آریا- ( انتشار یافته توسط موسسه ی آوای همنواز )-۱۳۸۸
جواب آواز عبدالله دوامی (اجرای کامل ردیف عبدالله دوامی) ویرایش دوم – نوشته ی : نیما فریدونی – اجرا با تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو آوای همنواز آریا- ( انتشار یافته توسط موسسه ی آوای همنواز )-۱۳۸۸
دستور ابتدایی سه تار – حسین علیزاده – اجرا با سه تار : نیما فریدونی- در دو لوح فشرده (۲سی دی)- استودیو هوربانگ – بهار ۱۳۸۲
دستور ابتدایی سه تار – حسین علیزاده – اجرا با تار : نیما فریدونی – در دو لوح فشرده- استودیو هوربانگ- بهار ۱۳۸۲
تصانیف و قطعات دوره ابتدایی – اجرا با تار : نیما فریدونی – در یک لوح فشرده- استودیو هوربانگ-خرداد ۱۳۸۲
تصانیف و قطعات دوره ابتدایی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی- در یک لوح فشرده- استودیو هوربانگ- خرداد ۱۳۸۲
دستورمتوسطه ی تار و سه تار– حسین علیزاده – اجرا با تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ-فروردین ۱۳۸۳
دستورمتوسطه ی تار و سه تار– حسین علیزاده – اجرا با سه تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ-فروردین ۱۳۸۳
جواب آواز عبدالله دوامی (اجرای کامل ردیف عبدالله دوامی)- نوشته ی : نیما فریدونی – اجرا با سه تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ- ( انتشار یافته توسط انتشارات پارت)-ویرایش ۱- ۱۳۸۴ خورشیدی
جواب آواز عبدالله دوامی(اجرای کامل ردیف عبدالله دوامی)- نوشته ی : نیما فریدونی – اجرا با تار : نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ – ( انتشار یافته توسط انتشارات پارت)- ویرایش ۱- ۱۳۸۴ خورشیدی
مجموعه هم سازها ( ۴۹ قطعه ی قدیمی برای تار وسه تار ) – به کوشش محمد رضا ابراهیمی و علی صمد پور – اجرا با تار: نیما فریدونی-در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ – ۱۳۸۳
مجموعه هم سازها ( ۴۹ قطعه ی قدیمی برای تار وسه تار ) – به کوشش محمد رضا ابراهیمی و علی صمد پور – اجرا با سه تار: نیما فریدونی- در سه لوح فشرده- استودیو هوربانگ – ۱۳۸۳
همنوازی سه تار در دستگاه نوا : حوالی ۱۳۷۴ – صدابردار : توماج ( مزدک) احمدی
همچنین یک سی دی از اجرای بخشی از هنرآموزان نیما فریدونی زیر نظر او تهیه گردید: سالنامه هنرجویان هوربانگ ، ویژه تار و سه تار – به کوشش نیما فریدونی – استودیو هوربانگ
در مورد نیما فریدونی در مجلات یا روزنامه ها :
روزنامه جام جم – شنبه ۰۳/۰۸/۱۳۹۳- صفحه ۸ ( موسیقی ) – نقدی برآلبوم جواب آواز دوامی اجرا با تار نیما فریدونی – نوشته : گلنوش ملایری
مصاحبه با نیما فریدونی در مجله ی کتاب هفته – عنوان: پرهیز از پیچیده گویی : گفت و گو با نیما فریدونی ، نویسنده و نوازنده / سمیه قاضی زاده
در کتاب سال موسیقی ۱۳۹۴ ( سالنامه موسیقی ) – نوشته ی حمیدرضا عاطفی – سالروز تولد نیما فریدونی ثبت گردید.

کتاب ها :
کتاب جواب آواز عبدالله دوامی– ( پایان نگارش : آبان ۱۳۸۳) – تهران – انتشارات پارت – زمستان ۱۳۸۴
تجزیه و تحلیل ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی – ( پایان نگارش : آبان ۱۳۸۳)- تهران – انتشارات پارت – زمستان ۱۳۸۴
هفتاهنگ ۱ – ۷ قطعه برای تار و سه تار – تهران – انتشارات پارت – ۱۳۸۶
پروژه ای را با هدف آنالیز و تلخیص به روش علمی ردیف میرزا عبدالله، شیوه ی بداهه نوازی براساس ردیف و تدوین تئوری جامع موسیقی ایرانی از تابستان سال ۱۳۸۱ آغاز نموده و در دست تدوین است.
ردیف میرزا عبدالله ، براساس اجرای حسین علیزاده ، به سفارش موسسه ماهور – ۱۳۷۹ خورشیدی ( این مجموعه به دلیل انصراف موسسه ی ماهور از ادامه کار متوقف گردید و تنها دستگاه شور توسط نیما فریدونی آوانگاری و آماده گردیده است. )
در حال تدوین و نگارش دوره چهار جلدی دستور دوتار خراسان با همکاری سعید تهرانی زاده می باشد.
مقالات موسیقی :
ردیف آوازی عبدالله دوامی – منتشر شده در فصلنامه ی موسیقی کرشمه سال اول شماره ۱- تابستان ۱۳۸۳
مقالات طنز موسیقایی:
شرح احوالات یک موسیقاجو – منتشر شده در فصلنامه موسیقی ماهور سال اول شماره ۴ – تابستان ۱۳۷۸ – تهران
اندر قضایای موزیک مدنی – منتشر شده در فصلنامه موسقی ماهور سال دوم شماره ۸ – تابستان ۱۳۷۹ – تهران

آثار آهنگسازی :
قطعه ی جان – شعر از مولانا – ۱۳۸۰

آثار ضبط شده گروهی و ارکستری ( آهنگساز : نیما فریدونی ) :
قطعه ی بم : اجرا گروه هوربانگ – حوالی سال ۱۳۸۱- استودیو خصوصی گروه هوربانگ – ( تار : نیما فریدونی ، کمانچه آلتو : محمد باقر زینالی ، نی : مجید رهنما)
قطعه ی مرثیه : اجرا گروه هوربانگ – حوالی سال ۱۳۸۱ – استودیو خصوصی گروه هوربانگ – این قطعه دوبار و هر بار بخشی از کل اثر ضبط گردید.
قطعه ی که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها – حوالی سال ۱۳۸۰ – یک بار دراستودیو درویش خان مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران و بار دوم استودیو خصوصی گروه هوربانگ
چهارمضراب دشتی : اجرا گروه هوربانگ – حوالی سال ۱۳۸۱ – استودیو خصوصی گروه هوربانگ
دو نوازی همایون : اجرا با تار : نیما فریدونی و سید محمد تقی حسینی – حوالی سال ۱۳۸۲- استودیو خصوصی گروه هوربانگ
همکاری در تهیه ی کتاب های موسیقی :
ویرایش کتاب آموزش ویلن ( ویژه ی کودکان ) – نوشته ی ایمان ملکی – انتشارات سرود – ۱۳۹۳
ویرایش کتاب آموزش دف – نوشته ی ایمان ملکی – انتشارات فرهنگ و هنر – ۱۳۹۳
در تابستان ۱۳۷۹ به دعوت استاد حسین علیزاده در تصحیح کتاب دوره ی متوسطه ی دستور تارو سه تار ایشان با فریبرز عزیزی همکاری نمود و تلاشهای جدی و بی دریغ او موجب تحسین آن گرانقدر شد و در مقدمه ی کتاب آن را کتبا اظهار نمود.
آوانویسی رایانه ای کتاب ردیف میرزا عبدالله برای سنتور – نوشته ی : شهاب منا – به سفارش انتشارات ماهور – سیما فریدونی در انجام این کار همکاری شایانی نموده است.- ۱۳۸۲
آوانویسی رایانه ای کتاب دستور دوتار – نوشته ی : نبی احمدی – به سفارش : انتشارات سرود – ۱۳۸۴
آوانویسی رایانه ای کتاب نغمه های مازندران – نوشته ی : نبی احمدی –به سفارش : انتشارات سرود – ۱۳۸۴
آوانویسی رایانه ای کتاب ردیف میرزاحسینقلی – نوشته ی : نبی احمدی –به سفارش : انتشارات سرود –


Nima Fereidooni`s works

رپرتوار ( شرح درس ) آموزشی تار و سه تار . کلاسهای نیما فریدونی . دوره های ابتدایی . متوسطه . عالی و ممتار

این روش تدریس که شامل لیست قطعات و ترتیب آنها برای یادگیری سازهای تار و سه تار بین سالهای 1377 تا 1379 توسط نیما فریدونی تدوین گردیده مسیر راه آموزش در چهار دوره ی ابتدایی ، متوسطه ، عالی و ممتاز را برای هنرجویان مشخص می کند. طول مدت آموزش برای هنرجوی فعال با 8 ساعت تمرین روزانه 4.5 تا 5 سال برنامه ریزی شده است. این برنامه ی آموزشی برای اساتید و هنرآموزان هم قابل استفاده است.
این نسخه که در اینجا قابل دانلود می باشد به همراه منابع آموزشی ای دو ساز می باشد که توسط جناب آقای آرین عطایی ( هنرجوی ساز سه تار ، ساکن ملبورن استرالیا )  به شکل PDF و با جلوه ای خوب تهیه شده است.
 ما باید خیال خود را راحت کنیم  که هر چقدر هم که وقت داشته باشیم نمی توانیم تمام رپرتوار موسیقی ایرانی را گوش دهیم چه برسد به این که کار کنیم و از بر نماییم . آموزش این رپرتوار عظیم به هنرجویان نیز ناممکن است. پس اگر محدودیت خود را بپذیریم و به جای این که بخواهیم حافظ الاصوات و نغمات موسیقی باشیم حال آن که با وجود فن آوری نوین  به وسایلی دست پیدا کرده ایم که اطلاعات موسیقی را در خود ذخیره می کنند در پی خلق آثار نوین و غنی موسیقایی باشیم . 
پس اگر ما در بخش آموزش موسیقی ایرانی  که پایه ای ترین بخش این موسیقی است با فکری بازتر و عمیق تر عمل کنیم به نتایج خوبی دست می یابیم  و سریعتر به نتیجه می رسیم .
ما می خواهیم نوازندگانی آگاه تربیت کنیم که  به این موسیقی اشراف داشته باشند ، دستگاهها ومقامها و دانگ ها و … را بشناسند ، و از تکنیک کافی برخوردار باشند تا بتوانند تکنوازی ، گروه نوازی و بداهه  نوازی نمایند.
پس ما به رپرتواری نیاز داریم که موجز و خلاصه باشد ،
با  سطح سواد هنرجو پیش برود ،
خلاقیت را در هنرجو تقویت کند،
او را به موسیقی جذب کند ،
متنوع باشد  و شامل همه چیز بشود،
از یک طبقه خاص آهنگسازی در ایران نبوده فراگیر باشد تا هنرجو را یک سویه پرورش ندهد .
در دوره ابتدایی این مجموعه هنرجو با روش نواختن ساز آشنا می گردد و ضمن آشنایی با تکنیک های مختلف قطعات ساده را تجربه می کند . در دوره متوسطه با ردیف موسیقی ایرانی آشنا می شود و دستگاهها را می شناسد. در دوره عالی با تکنیک های مضراب و پنجه آشنا می شود و در نهایت در دوره ممتاز به مقوله جواب آواز می پردازد.

نیما فریدونی


رپرتوار آموزشی ساز تار و سه تار

برای دوره های ابتدایی ، متوسطه ، عالی ، ممتاز

تدوین : نیما فریدونی
دوره ابتدایی
نام قطعه مصنف یا آهنگساز منبع دستگاه یا آواز
درس 1- 62 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
درس63- 70 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف مرغ سحر مرتضی نی داود هم ساز 19 ماهور
مقدمه 62 و 62  و 70 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
الهه ناز اکبر محسنی الهه ناز دشتی
کوک تار و سه تار – – –
درس  71 – 76 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
نوایی محلی بیرجند – نوا
درس 76- 80 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
امشب شب مهتابه شیدا تصانیف قدیمی اصفهان
درس 80- 83 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف دیدم صنمی… عارف تصانیف قدیمی شور
درس 83 – 87 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف آمان عارف تصانیف قدیمی شور
درس 87- 89 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف ترکی – نت نوشته نیما فریدونی بیات شیراز
درس 89- 91 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
بسته دام علینقی وزیری دستور جدید تار دشتی
درس 91- 93 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تا بهار دلنشین روح الله خالقی – بیات اصفهان
درس 93و 94 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ماه غلام شیدا تصانیف قدیمی اصفهان
درس 95 – 97 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
تصنیف مهربانی سماع حضور تصانیف قدیمی بیات ترک
درس  97 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رفتم در میخانه شیدا تصانیف قدیمی نوا
درس 98و99 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ما را همه شب شیدا تصانیف قدیمی رهاب ( افشاری )
درس  100و101 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
از خون جوانان عارف تصانیف قدیمی دشتی
درس  102و103 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
آنکه هلاک قدیمی تصانیف قدیمی همایون
درس 104 – 106 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
عقرب زلف قدیمی تصانیف قدیمی همایون
درس 106- 109 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
در بهار امید امیر جاهد اجرای شهرام ناظری افشاری
درس 109- 111 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
اندک اندک شهرام ناظری نت شده نیما فریدونی بیات ترک
درس111- 114 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رنگ حبیب سماعی صد رنگ رنگ دشتی
درس 114- 116 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
موسم گل موسی معروفی آموزش سه تار ذوالفنون دشتی
درس  116- 119 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
الا ای پیر فرزانه حسین علیزاده آموزش نی کیانی نژاد نهفت نوا
درس 119- 122 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
ای وطن علینقی وزیری دستور جدید تار دشتی
درس 122- 126 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
رنگ فیروزه ترکی نور ماه داود آزاد ماهور ترکی
درس 126 – 130 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
سپیده محمد رضا لطفی نوار سپیده ماهور
درس  130 -134 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
زمن نگارم درویش خان آثار درویش خان ماهور
درس  134 – 138 حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
به شب وصلت درویش خان آثار درویش خان ماهور
درس 138- آخر کتاب حسین علیزاده دستور سه تار دوره ابتدایی
پیش درآمد مرتضی نی داود دستورتار هنرستان جلد 2 اصفهان
شد خزان جواد بدیع زاده – همایون
دوره متوسطه – بخش نخست
دستگاه شور
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
پنجه شعری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب1 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
کرشمه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 2 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
اوج میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 3 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
ملانازی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
نغمه اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
پیش درآمد یو سف فروتن هم ساز 2 دستگاه شور
نغمه دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  4 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
زیرکش سلمک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
زیرکش سلمک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
سلمک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 5 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گلریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 6 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
عزال میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
صفا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ ضرب اصول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
بزرگ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 7 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
کوچک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
دوبیتی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
گریلی شستی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
قجر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 8 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شور پایین دسته : درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 9 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ هشتری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
چهارگوشه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  10 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مقدمه گریلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رضوی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  11 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شهناز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب  12 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
مقدمه قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 13 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ شهرآشوب 14 میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
شهناز کت یا عاشق کش میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه شور
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه شور
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
درآمد چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات کرد
دوره متوسطه – بخش دوم
آواز دشتی
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
به یاد گذشته ابوالحسن صبا هم ساز 10 آوازدشتی
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آوازدشتی
تصنیف قدیمی هم ساز 2 آوازدشتی
اوج میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
تمرین دشتی ابوالحسن صبا هم ساز 10 آوازدشتی
بیدگانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
رنگ حبیب سماعی صدرنگ رنگ آوازدشتی
حاجیانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
تصنیف فغان شب پروز  ایران پور هم ساز 18 آوازدشتی
غم انگیز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
پیش درآمد یوسف فروتن هم ساز 2 آوازدشتی
گیلکی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آوازدشتی
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
زرد ملیجه صبا بهارمست آواز دشتی
ضربی گیلکی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
تصنیف پرویز ایران پور هم ساز 6 آوازدشتی
اوج حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
دو ضربی دشتی رضا محجوبی همساز 20 آوازدشتی
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز دشتی
سرود ای ایران روح الله خالقی هم ساز 12 آوازدشتی
دوره متوسطه –  بخش سوم
آواز بیات ترک

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
دوگاه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
دو ضربی ابوالحسن صبا هم ساز 18 آواز بیات ترک
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
فیلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
شکسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
مهربانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
شکسته حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
مهدی ضرابی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
جامه دران حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک
روح الارواح میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
قطار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات ترک
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات ترک

دوره متوسطه – بخش چهارم
آواز ابوعطا

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
رامکلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
تصنیف ای کبوتر جهانگیر مراد همساز 20 آواز ابوعطا
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
سیخی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان ابوعطا
حجاز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
تصنیف درویش خان آثار درویش خان حجاز ابوعطا
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد دوم درویش خان آثار درویش خان ابوعطا
چهارپاره میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آواز ابوعطا
گبری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز ابوعطا
تصنیف شکایت معشوق عبدالحسین برازنده همساز 15 آواز ابوعطا
حجاز حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز ابوعطا
رنگ درویش خان آثار درویش خان ابوعطا

دوره متوسطه – بخش پنجم
آواز افشاری

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
رنگ اول حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
رنگ دوم حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
عراق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان افشاری
عراق حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز افشاری
دو ضربی درویش خان آثار درویش خان افشاری
قرایی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز افشاری
پیش درآمد رضا محجوبی همساز 5 آواز افشاری
تصنیف باد خزان درویش خان آثار درویش خان افشاری
رنگ درویش خان آثار درویش خان افشاری
رنگ دوم درویش خان آثار درویش خان افشاری

دوره متوسطه – بخش ششم
دستگاه سه گاه
پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
چهارمضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
ضربی سه گاه نصرالله زرین پنجه همساز 9 دستگاه سه گاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
بسته نگار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
کرشمه با مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
به سامانی دستگاه سه گاه همساز 10 دستگاه سه گاه
زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
زابل میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
تصنیف صبحدم درویش خان آثار درویش خان سه گاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مخالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
تصنیف عروس گل درویش خان آثار درویش خان سه گاه
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
مغلوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ درویش خان آثار درویش خان سه گاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه سه گاه
رهاب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
مسیحی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
شاه ختایی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان سه گاه
تخت طاقدیس میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه
رنگ دلگشا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه سه گاه

دوره متوسطه – بخش هفتم
دستگاه نوا

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
چهار مضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
در آمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
کرشمه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
در آمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
کرشمه گردونیه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
بیات راجه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
عشاق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نهفت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
گوشت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نهفت حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
عشیران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ نستاری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نیشابورک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
ضربی نیشابورک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
مجسلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
خجسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
ملک حسین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
حسین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه نوا
بوسلیک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا
رنگ نوا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه نوا

دوره متوسطه – بخش هشتم
دستگاه همایون

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
چهار مضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف حسین علیزاده همساز7 شوشتری
در آمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
مواالیان میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چهارمضراب بیداد هوشنگ ظریف همساز 8 بیداد
چکاوک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چکاوک حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
طرز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
به زندان ابوالحسن صبا همساز 10 دستگاه همایون
بیداد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
کرشمه بیداد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
تصنیف هدیه عاشق مرتضی نی داوود همساز 11 دستگاه همایون
بیداد کت میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نی داود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف جلوه گل جوادبدیع زاده همساز 18 دستگاه همایون
باوی با چهارمضراب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
سوز و گداز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
تصنیف روایت نورعلی برومند هم ساز 4 بیداد
ابوالچپ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
لیلی و مجنون میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
راوندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نوروز عرب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ زنگ شتر حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
نوروز صبا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
نوروز خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان شوشتری
نفیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
فرنگ با شوشتری گردان میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ درویش خان آثار درویش خان شوشتری
شوشتری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه همایون
راز و نیاز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
میگلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ درویش خان آثار درویش خان همایون
موالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
بختیاری با موالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
عزال میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
دنا سری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون
رنگ فرح میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه همایون

دوره متوسطه – بخش نهم
آواز بیات اصفهان

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
تصنیف ایران درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
تصنیف به اصفهان رو علی اکبر شهنازی هم ساز 15 آواز بیات اصفهان
پیش درآمد اصفهان اصغر بهاری هم ساز 4 آواز بیات اصفهان
جامه دران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
پیش درآمد بیات اصفهان رضا محجوبی همساز 19 آواز بیات اصفهان
رنگ غنی و فقیر درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
جامه دران حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
تصنیف ای مه من قدیمی همساز 17 آواز بیات اصفهان
رنگ سوم درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
تصنیف نوع بشر علی اکبر شهنازی هم ساز 3
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
رنگ پریچهر و پریزاد درویش خان آثار درویش خان بیات اصفهان
بیات راجه و  فرود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
ضربی راجه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
رنگارنگ 1 روح الله خالقی هم ساز 12 آواز بیات اصفهان
سوزو گداز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله آواز بیات اصفهان
رنگ مرتضی نی داوود همساز 17 آواز بیات اصفهان
چهار مضراب هوشنگ ظریف هم ساز 8 آواز بیات اصفهان
اوج حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان
چهارمضراب احمد عبادی همساز 14 آواز بیات اصفهان
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار آواز بیات اصفهان

دوره متوسطه – بخش دهم
دستگاه چهارگاه

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
درآمد اول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
درآمد دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
درآمد سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ غلامحسین بیگجه خانی صدرنگ رنگ دستگاه چهارگاه
درآمد چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
پولکا درویش خان آثار درویش خان ماهور و چهارگاه
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه با مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
ضربی یوسف فروتن همساز 20 دستگاه چهارگاه
زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
زابل و مویه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
زابل میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
تصنیف هزاردستان محمد علی امیرجاهد هم ساز 1 دستگاه چهارگاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب احمد عبادی همساز 14 دستگاه چهارگاه
مویه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصارقسمت دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه حصار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
حصارقسمت سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار  قسمت چهارم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
ضربی حصار حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
پس حصار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
مخالف میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حاجی حسنی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
بسته نگار میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
متن و حاشیه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
مغلوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ ناز علینقی وزیری صدرنگ رنگ دستگاه چهارگاه
نغمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
کرشمه حزین مخالف حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
حدی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
لزگی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
پهلوی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رجز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه چهارگاه
منصوری میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
منصوری قسمت دوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
حصار درویش خان آثار درویش خان چهارگاه
منصوری قسمت سوم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه
رنگ شهرآشوب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه چهارگاه

دوره متوسطه – بخش یازدهم
دستگاه ماهور

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تمرین گام  دو نصرالله زرین پنجه هم ساز 9 گام دو
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
مارش درویش خان آثار درویش خان ماهور
آواز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ سوم درویش خان آثار درویش خان ماهور
مقدمه داد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ دوم درویش خان آثار درویش خان ماهور
داد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ  قهر و آشتی درویش خان آثار درویش خان ماهور
چهارمضراب مجلس افروز حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب درویش خان آثار درویش خان ماهور
مجلس افروز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
پیش درآمد راک درویش خان آثار درویش خان ماهور
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
پیش درآمد درویش خان آثار درویش خان ماهور
دلکش میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
دلکش حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
پیش درآمد سعید هرمزی هم ساز 16 دستگاه ماهور
پیش درآمد مرتضی نی داود همساز1 دستگاه ماهور
چهار مضراب و فرود میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف فلک حسین علیزاده نت نیما فریدونی مقام داد و بیداد
خاوران میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف دل شدگان حسین علیزاده نت نیما فریدونی دستگاه ماهور
طرب انگیز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
نیشابورک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
تصنیف ز فروردین قدیمی همساز 16 دستگاه ماهور
نصیرخانی  یا طوسی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ شلخو میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهار پاره یا مراد خانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
داد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
فیلی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ماهور صغیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
حربی حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
آذر بایجانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ حربی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
حصار ماهور یا ابول میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
زیر افکند میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ضربی قدیمی همساز 16 شکسته ماهور
شکسته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
عراق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
چهارمضراب عراق حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
نهیب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
محیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ یک چوبه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
آشور آوند میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
اصفهانک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه ماهور
حزین میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کرشمه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
راک هندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
رنگ راک نورعلی برومند هم ساز 4 راک ماهور
راک کشمیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
راک عبدالله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کرشمه راک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
صفیر راک میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
ساقی نامه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
صوفی نامه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور
کشته میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه ماهور

دوره متوسطه – بخش دوازدهم
دستگاه راست و پنج گاه

پیش درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
درآمد میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
درآمد دوم ، زنگ شتر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
درآمد حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
زنگوله میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
پروانه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
چهارمضراب حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
خسروانی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
روح افزا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
پروانه حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
پنجگاه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
سپهر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
عشاق میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
لیلی و مجنون حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه
نیریز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
بیات عجم میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
بحر نور میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
قرچه میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
مبرقع میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
طرز میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
ابوالچب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
لیلی و مجنون میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
راوندی میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز عرب میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز صبا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نوروز خارا میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
ماوراالنهر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
نفیر میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
فرنگ میرزا عبدالله ردیف میرزاعبدالله دستگاه راست پنجگاه
رنگ حسین علیزاده دستور متوسطه تار و سه تار دستگاه راست و  پنج گاه

دوره عالی

پیش در آمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 بیات کرد
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
خزان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه شور
اوج ، نغمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
آواز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
هشتری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
عزال علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 نوا
شهناز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
کرشمه رضوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
عروسی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 دستگاه شور
قرچه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ادامه رضوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
تمرین ( روی سیم سل ) حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 نوا
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه شور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 نوا
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
سیخی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
فرود به شور علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
درآمد حجاز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
عشاق علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب حجاز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
عشاق علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
گوشه ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
دو ضربی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
مثنوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
گیلکی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
رنگ ابوعطا علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز ابوعطا
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 ابوعطا
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
برداشت علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نوروز 62 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 آواز بیات ترک
درآمد دوم (کرشمه ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد سوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد چهارم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد پنجم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
قطار حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 آواز بیات ترک
درآمد ششم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
درآمد هفتم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فیلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
کرشمه دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
ادامه دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب گوشه ابوعطا علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به شور علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 بیات ترک
گوشه افشاری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
رهاوی ( رهاب ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 بیات ترک
مثنوی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
ضربی ( فرود ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
فرود به دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نوروز 63 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 آواز بیات ترک
فرود به ترک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز بیات ترک
نجوا حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز بیات ترک
تمرین داریوش دولتشاهی همساز 9 دستگاه ماهور
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
طلوع حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
حاضر باش علینقی وزیری هم ساز 13 دستگاه ماهور
مقدمه داد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب داد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
فیلی ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 ماهور
دلکش علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب دلکش، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
دو تمرین برای مضراب چپ حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دستگاه ماهور
نیریز ، چهارمضراب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
شکسته ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 راست پنج گاه
ادامه شکسته ، ضربی، اشاره به قرایی ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
بند باز علینقی وزیری دستور جدید تار دستگاه ماهور
صفیر راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
کرشمه راک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
نغمه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 راست پنج گاه
کرشمه عراق، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
فغان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه ماهور
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه ماهور
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 راست پنج گاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد اول علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
پیش در آمد حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 افشاری
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
درآمد سوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
هروایه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز افشاری
درآمد چهارم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رنگ نیما فریدونی – آواز افشاری
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
قرایی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 افشاری
نهیب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رهاب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
گرایلی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز افشاری
رقص زار حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 آواز افشاری
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 1 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
مقدمه و متن شورانگیزشور لا حسین علیزاده نت نیما فریدونی دشتی
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین علینقی وزیری همساز 13 آواز دشتی
آواز علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 2 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
چهارمضراب اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
آواز اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
شورانگیز حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
گوشه ترک ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
آواز ترک ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
تمرین 3 حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 دشتی
مثنوی ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز دشتی
مقدمه تار و پود حسین علیزاده هم ساز 7 آواز دشتی
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهار مضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه درآمد ، مویه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
دل گشا حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 دستگاه سه گاه
کرشمه ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
حصار علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مویه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
نغمه حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه سه گاه
زابل علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مخالف ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ادامه مخالف علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب مخالف علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
ضربی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 4 مخالف سه گاه
مخالف ، مغلوب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
چهارمضراب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
مثنوی ، حدی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه سه گاه
هجران حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه سه گاه
دخترک ژولیده علینقی وزیری همساز 6 دستگاه چهارگاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
هفت ضربی حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 چهارگاه
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
زابل ، چهارمضراب ، کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
تمرین حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 چهارگاه
ضربی زابل علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
حصار علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
مخالف ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
مغلوب فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
منصوری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
چهارمضراب حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 چهارگاه
مثنوی ، حدی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه چهارگاه
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب کیوان ساکت 18 قطعه برای تار بیداد
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
کرشمه علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
سوگ حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه همایون
چکاوک ، ضربی چکاوک علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بیداد پرویز مشکاتیان نت نیما فریدونی بیداد
بیداد ، ضربی بیداد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
چهارمضراب بیداد ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
رازو نیاز حسین علیزاده ده قطعه برای تار 3 دستگاه همایون
منصوری ، ضربی منصوری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بختیاری ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی دستگاه همایون
بیداد حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 دستگاه همایون
پیش درآمد علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
درآمد اول ( کرشمه ) علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رقصان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 2 اصفهان و ماهور
چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
درآمد دوم علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
بیات راجه ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
تمرین اصفهان حسین علیزاده ده قطعه برای تار 1 آواز اصفهان
اوج علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
شاه ختایِی علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رهاب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
گوشه افشاری ، چهارمضراب علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
آواز افشاری علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رهاب ، فرود علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان
رنگ علی اکبر شهنازی ردیف دوره عالی آواز اصفهان

دوره ممتازردیف دوامی

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
کرشمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد رهاوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
سلمک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
قرچه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
رضوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
عزال و حسینی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
زیرکش سلمک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه شور
درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
دشتستانی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
حاجیانی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
غم انگیز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی
گیلکی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز دشتی

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
جامه دران عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری
قرایی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز افشاری

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
جامه دران عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
دوگاه عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
شهابی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
روح الارواح عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
قطار عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز کرد بیات

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
رامکلی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
حجاز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
چهارپاره عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
خسرو شیرین عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا
گبری عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز ابوعطا

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
زابل عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مویه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
شکسته مویه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مخالف عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه سه گاه

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
بیات راجه عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
سوزوگداز عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان
مثنوی عبدالله دوامی ردیف آوازی آواز بیات اصفهان

درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
چکاوک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
شوشتری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
لیلی و مجنون عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
نی داوود عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
بیداد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
بختیاری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون
اوج عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه همایون

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
زابل عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
حصار عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
مخالف عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
رجز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
حدی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
پهلوی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه
منصوری عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه چهارگاه

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
گشایش عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
داد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
حصار ماهور عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
فیلی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
ماهور صغیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نیشابورک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
نصیرخانی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
طوسی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
دلکش عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
حزین عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک هندی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک کشمیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
راک عبدالله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه ماهور
رنگ حسین علیزاده نت نیما فریدونی نوای فا
درآمد عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
درآمد نیشابورک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
گردونیه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نغمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
بیات راجه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
عراق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نهفت عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
مجسلی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
عشاق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
رهاب عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
تخت طاقدیس عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا
شاه ختایِی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه نوا

درآمد اول عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
درآمد دوم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
زنگوله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
نغمه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
پروانه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
روح افزا عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بیات عجم عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بحر نور عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
قرچه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
پنجگاه عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
عشاق عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
مبرقع عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
بوسلیک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
نیریز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
چکاوک عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
طرز عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک هندی عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک کشمیر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
راک عبدالله عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه
ماوراالنهر عبدالله دوامی ردیف آوازی دستگاه راست پنج گاه

فروش دی وی دی تصویری آموزش تار ، سه تار ، کمانچه ، ویلن ، دف . ارسال به سراسر دنیا

پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان


پیام خوش آمد به یوتیوب آموزشگاه موسیقی فریدونی و راههای حمایت از تولید ویدیوهای آموزشی رایگان

آموزش درست و دقیق از وظایف اصلی مدرسین موسیقی می باشد. ما اعتقاد داریم که آموزش در هر زمینه ای باید رایگان و تحت حمایت دولت ها باشد. تا عدالت آموزشی برای همه برقرار گردد.

با توجه به عدم حمایت های دولتی از آموزش صحیح موسیقی در ایران بر آن شدم تا از بودجه ی محدود آموزشگاه موسیقی فریدونی برای ایجاد ویدیوهای آموزشی با کیفیت بسیار بالا و دقیق با کمک همکاران خود به ویژه ایمان ملکی هزینه نمایم.
این ویدیوها با سرعت بسیار پایین تولید می شوند. تیم ما برای تولید هر درس حدود ۵ ساعت زمان مصرف می کند. معمولا هر دو روز یک بار یک درس آماده می شود. ما این پروژه را یک پروژه ی ملی می دانیم. در این راه دوستان بسیاری به ما کمک می رسانند و از ما حمایت می کنند . راههای حمایت از ما در زیر معرفی شده است.
شما نیز می توانید از این پروژه ی ملی حمایت کنید. با سفارش درس یا قطعه مورد نظر خود و پرداخت بخشی از هزینه ها در تولید این ویدیوها سهیم باشید. مابقی هزینه ها توسط آموزشگاه موسیقی فریدونی پرداخت می گردد. ویدیوی تولید شده با ذکر نام شما به عنوان حمایت کننده به طور رایگان در اختیار علاقمندان آموزش موسیقی قرار خواهد گرفت .
این کار در جهت اعتلای موسیقی ایران زمین و معرفی آن به سراسر جهان صورت خواهد پذیرفت. 

نیما فریدونی . دی ۱۳۹۵

جهت حمایت از آموزشهای رایگان آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی این دی وی دی ها را تهیه فرمایید :
تلفن :‌ ۰۰۹۸۲۱۲۲۳۳۳۴۲۵
تلگرام : ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰


خرید آنلاین دی وی دی ها از لینک های زیر امکانپذیر شده است : 

 


مجموعه ی آموزشی ویدیویی سه تار . مدرس نیما فریدونی

کدسه تار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
33فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . سه تار20000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
30فیلم آموزش سه تار جلد۱ و بخشی از جلد ۲ و ۴ . جلال ذوالفنون . سه تار . ۳ دی وی دی60000
32فیلم تکنیک های  سه تار . آموزش کوک20000
47فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . سه تار20000
70فیلم بخشی از ردیف استاد عبدالله دوامی . جواب آواز . شور . ابوعطا . افشاری .سه تار20000
12فیلم بخشی از دستور ابتدایی . متوسطه . ده قطعه ۱و ۲ . تصانیف . حسین علیزاده . سه تار20000
59فیلم دستگاه ماهور ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
16فیلم دستگاه نوا و همایون ردیف میرزاعبدالله .سه تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
84فیلم چهارمضراب و پایه های آن . صبا . درویش خان . فرهنگ شریف . مشکاتیان . سه تار20000
43فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲  . روح الله خالقی . سه تار20000
89فیلم بخشی از کتاب جان مریم . پیک سحری . روحوضی . چند آهنگ . سه تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی تار . مدرس نیما فریدونی

کدتار . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
34فیلم بیست و هشت تصنیف قدیمی . تار . ۲ دی وی دی40000
36فیلم بنیادهای نوازندگی . تئوری موسیقی . بداهه نوازی20000
44فیلم تحریر و انواع آن . تریل . تمرین دست چپ . موسیقی کودک . آهنگ کودکان تار و سه تار20000
31فیلم آموزش سه تار . جلد ۱ .  جلال ذوالفنون . تار . ۳ دی وی دی60000
85فیلم تکنیک های تار . آموزش کوک20000
48فیلم بخشی از قافله سالار و عشق داند . محمد رضا لطفی . موسیقی جهان . تار20000
23فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی . دستگاه ماهور . تار20000
80فیلم ردیف استاد عبدالله دوامی شور . ابوعطا . افشاری و سه گاه . تار20000
13فیلم بخشی از دستور ابتدایی . حسین علیزاده .تار20000
18فیلم  بخشی از دستور متوسطه حسین علیزاده . تار20000
15فیلم  بخشی از ده قطعه ها و  تصانیف حسین علیزاده . تار20000
56فیلم ردیف میرزاعبدالله . دستگاه ماهور. تار40000
20فیلم ردیف میرزاعبدالله . بخشی از شور و بیات اصفهان و راست پنجگاه و نوا . تار20000
82فیلم چهارمضراب و پایه های آن . تار20000
26فیلم آثاری از جلیل شهناز . درویش خان . فرهنگ شریف . پرویز مشکاتیان . تار20000
19فیلم بخشی از بیایید تار و سه تار بنوازیم ۱ و ۴ و شور و ابوعطا ی گزیده ی ردیف کیوان ساکت . تار و سه تار20000
10فیلم بخشی از هنرستان ۱ و ۲ . روح الله خالقی . تار20000
24فیلم بخشی از هنرستان ۳ . ردیف مقدماتی . موسی معروفی . تار20000
17فیلم بخشی از کتاب جان مریم و پیک سحری . روحوضی و چند آهنگ . تار20000
25فیلم بخشی از همساز . تار و سه تار20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی کمانچه . مدرس ایمان ملکی

کدکمانچه . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
73آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۱ . روح الله خالقی 20000
96آموزش کمانچه . کتاب هنرستان جلد ۲.‌ روح الله خالقی  20000
22فیلم آموزش کمانچه . بخشی از کتاب هنرستان جلد ۳ . روح الله خالقی20000
29فیلم آموزش کمانچه . بخشی از ردیف استاد ابوالحسن صبا . جلد اول20000
58گلچین آهنگ ها  . کمانچه20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی ویلن . مدرس ایمان ملکی

کدویلن . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
28کتاب هنرستان ویلن . جلد ۱ و ۲ . روح الله خالقی20000
27 کتاب هنرستان ویلن . جلد ۳ . روح الله خالقی20000
38ردیف ابوالحسن صبا . جلد ۱ . ۲ دی وی دی40000
11گلچین آهنگ ها . ویلن20000
94تکنیک های آرشه کشی 20000
14کتاب لویلن جلد ۱20000
21فیلم کتاب لویلن جلد ۲20000


مجموعه ی آموزشی ویدیویی دف . مدرس ایمان ملکی

کددف . فیلم آموزشی . دی وی دی . DVDتومان
42آموزش دف | کتاب شیوه دف نوازی | ایمان ملکی . ۲ دی وی دی40000لیست دی وی دی های ایمان ملکی و نیما فریدونی