ثمینه سرپولکی مدرس سنتور

ثمینه سرپولکی مدرس سنتور

ثمینه سرپولکیليسانس موسیقی نوازندگی سنتور دانشگاه تهران مرکزدوره دیده از استاتید : مجید کیانی ، سیاوش کامکار ، اردوان کامکار […]

ثمینه سرپولکی مدرس سنتور بیشتر بخوانید »