دوره آموزشی سه‌تارنوازی کامبیز مفتاحی

دوره آموزشی سه‌تارنوازی کامبیز مفتاحی

موضوع دوره:تحلیل کتاب دوازده قطعه تمرینی برای پرش انگشت در سه‌تارطول دوره: ۴ جلسهثبت نام:‌ ۲۲۳۳۳۴۲۵شبکه‌های اجتماعی: ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰برای افزایش بازدهی […]

دوره آموزشی سه‌تارنوازی کامبیز مفتاحی بیشتر بخوانید »