شرایط نام‌نویسی هنرجویان و آیین‌نامه آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

شرایط نام‌نویسی هنرجویان و آیین‌نامه آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی

‎⁨ روابط عمومی آموزشگاه موسیقی فریدونی شرایط ثبت نام هنرجویان در سال ۱۴۰۳ را بدین شرح اعلام نمود : مدارک […]

شرایط نام‌نویسی هنرجویان و آیین‌نامه آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی بیشتر بخوانید »