نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کاهش استرس نوازندگی، تقویت گوش، یافتن پرده‌های تار پاسخ نیما فریدونی به اکبر جعفریان

کاهش استرس نوازندگی، تقویت گوش، یافتن پرده‌های تار پاسخ نیما فریدونی به اکبر جعفریان

کاهش استرس نوازندگی، تقویت گوش، یافتن پرده‌های تار پاسخ نیما فریدونی به اکبر جعفریان

کاهش استرس نوازندگی، تقویت گوش، یافتن پرده‌های تار پاسخ نیما فریدونی به اکبر جعفریان

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آوا یعقوبی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

شماره: ۳۷۴۸/۸۶۴۶۴۵۳

هنرجوی گرامی سرکار خانم آوا یعقوبی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته  تار تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی: خوب
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: خوبسونوریته: خوب
نوانس:متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب اول و دوم هنرستان و بخشی از دلنوازان ۱

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکینیما فریدونی
نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بوسه زمستانی بیژن مرتضوی یگانه اسماعیلی‌مطلق پیانو آوا منصوری تار

بوسه زمستانی بیژن مرتضوی یگانه اسماعیلی‌مطلق پیانو آوا منصوری تار

یگانه اسماعیلی مطلق هنرجوی پیانو احسان نیک

آوا منصوری هنرجوی تار نیما فریدونی


بوسه زمستانی بیژن مرتضوی یگانه اسماعیلی‌مطلق پیانو آوا منصوری تار

بوسه زمستانی بیژن مرتضوی یگانه اسماعیلی‌مطلق پیانو آوا منصوری تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

انواع کوک تار

انواع کوک تار

مهران مدنی نوازنده تار ساکن ایالات متحده آمریکا، پیشنهاد داد که ویدیوهایی درباره انواع کوک تار ضبط نمایم و جهت انجام این کار به عنوان پشتیبان مالی پیش‌قدم شد.

رویای چندین ساله‌ من برای انجام این کار جان گرفت و امروز نخستین ویدیو در این رابطه تولید شد.

کوک‌های مختلف اگر چه راه را برای نوازندگان کمی سخت می‌کند و همواره در بررسی سازها تنوع کوک یک نکته منفی در آموزش در نظر گرفته می‌شود اما در تار و سه‌تار به تنوع رنگ و لحجه بسیار کمک می‌کند چرا که این دو ساز بسیار واخوان‌محور هستند.

این برگه با معرفی و تولید هر ویديو به روزرسانی خواهد شد و لیست کوک‌ها در این جا اضافه خواهد شد.

کوک به زبان فارسی از چپ به راست و به زبان انگلیسی از راست به چپ در تار از سیم پایین به بالا در نظر گرفته شده‌است.

پیش‌بینی من، انجام این کار در مدت زمان دو سال و تهیه بیش از یک‌صد ویدیو خواهد بود.

نیما فریدونی

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی

تهران

کوک شماره ۱: دو دو سل سل دو دو C4 C4 G3 G3 C4 C3

کوک شماره ۲: دو دو سل سل ر ر C4 C4 G3 G3 D4 D3

کوک شماره ۳: دو دو فا فا دو دو C4 C4 F3 F3 C4 C3

کوک شماره ۴: دو دو سل سل دو فا C4 C4 G3 G3 C4 F3

کوک شماره ۵: دو دو سل سل لا ر C4 C4 G3 G3 A3 D3

کوک شماره ۶: دو دو فا فا سل دو C4 C4 F3 F3 G3 C3

کوک شماره ۷: دو دو فا فا می‌بمل می‌بمل C4 C4 F3 F3 Eb4 Eb3

کوک شماره ۸: دو دو سل سل سل فا C4 C4 G3 G3 G3 F3

کوک شماره ۹: دو دو سل سل فا ر C4 C4 G3 G3 F3 D3

کوک شماره ۱۰: دو دو فا فا می‌بمل دو C4 C4 F3 F3 Eb3 C3

کوک شماره ۱۱: دو دو سل سل فا می‌کرن C4 C4 G3 G3 F3 Ep3

کوک شماره ۱۲: دو دو سل سل سی‌بمل فا C4 C4 G3 G3 Bb3 F3

کوک شماره ۱۳: دو دو سل سل سی می C4 C4 G3 G3 B3 E3

کوک شماره ۱۴: دو دو سل سل سل ر C4 C4 G3 G3 G3 D3

کوک شماره ۱۵: دو دو فا فا لاکرن دو C4 C4 F3 F3 Ap3 C3

کوک شماره ۱۶: دو دو فا فا سی‌بمل سی‌بمل C4 C4 F3 F3 Bb3 Bb2

کوک شماره ۱۷: دو دو سل سل دو می‌کرن C4 C4 G3 G3 C4 Ep3

کوک شماره ۱۸: دو دو فا فا لا ر C4 C4 F3 F3 A3 D3

کوک شماره ۱۹: دو دو سل سل لاکرن می‌کرن C4 C4 G3 G3 Ap3 Ep3

کوک شماره ۲۰: دو دو فا فا می‌بمل رکرن C4 C4 F3 F3 Eb3 Dp3

کوک شماره ۲۱: دو دو فا فا سل می‌کرن C4 C4 F3 F3 G3 Ep3

کوک شماره ۲۲: دو دو سل سل سی‌کرن می‌کرن C4 C4 G3 G3 Bp3 Ep3

کوک شماره ۲۳: دو دو فا فا می‌کرن رکرن C4 C4 F3 F3 Ep3 Dp3

کوک شماره ۲۴: دو دو سل سل لا فاسری C4 C4 G3 G3 A3 Fsori3