علاء ایجادی تار پیمان فروهر آواز تصنیف دور از تو منم تنها منوچهر لشگری کوروس سرهنگ زاده

علاء ایجادی تار پیمان فروهر آواز تصنیف دور از تو منم تنها منوچهر لشگری کوروس سرهنگ زاده

استاد علاء ایجادی تار . پیمان فروهر آواز . تصنیف دور از تو منم تنها . منوچهر لشگری . کوروس […]

علاء ایجادی تار پیمان فروهر آواز تصنیف دور از تو منم تنها منوچهر لشگری کوروس سرهنگ زاده بیشتر بخوانید »