بیوگرافی و آثار محمدعلی قدمی ساقی

بیوگرافی و آثار محمدعلی قدمی ساقی

اهل کرمانشاه کسب مقام اول آواز دراستان کرمانشاه مورد تاییدشورای عالی موسیقی همکاری با ارکستر ملی با تأیید استاد مرتضی […]

بیوگرافی و آثار محمدعلی قدمی ساقی بیشتر بخوانید »