سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف

سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف

سعيده بزرگ منشمتولد شيراز ۲۴ مهر ۱۳۵۳فوق ليسانس معماريمدرس تصنيف و رديف آوازي ايرانيپرورش بانوان در عرصه آواز و تشكيل […]

سعيده بزرگ‌منش مدرس آواز ردیف ایرانی و تصنیف بیشتر بخوانید »