غلامحسین بیگجه‌خانی نوشته جواد ظل طاعت

غلامحسین بیگجه‌خانی نوشته جواد ظل طاعت

با سپاس از جعفر جوانی برای ارسال این نوشته غلامحسین بیگجه‌خانی استاد “غلامحسین بیگجه خانی” یكی از هنرمندانِ درخشان، برجسته […]

غلامحسین بیگجه‌خانی نوشته جواد ظل طاعت بیشتر بخوانید »