مدها و مقام‌های کلیسایی

مدها و مقام‌های کلیسایی

مد های کلیسایی (Church modes)مدهای کلیسایی در حقیقت اساس گام های دیاتونیک امروزی هستند و مانند همه گام های دیاتونیک […]

مدها و مقام‌های کلیسایی بیشتر بخوانید »