دست‌خط خوشنویسی نستعلیق علی تجویدی

دست‌خط خوشنویسی نستعلیق علی تجویدی

این دست‌خط از مجموعه خصوصی جناب احمد جباریان نوازنده تار و ویولن ساکن آلمان بوده و با اجازه ایشان در […]

دست‌خط خوشنویسی نستعلیق علی تجویدی بیشتر بخوانید »