فریبا شریف مدرس ویولن کودکان به روش سوزوکی

فریبا شریف مدرس ویولن کودکان به روش سوزوکی

تاریخ تولد: ١٣٦٩/٠٩/١٦ كارشناسی مهندسی معماری – معماری دانشگاه آزاد اسلامی ، رباط كریم ١٣٨٨  الی ١٣٩٢ فراگیری نوازندگی ویولن […]

فریبا شریف مدرس ویولن کودکان به روش سوزوکی بیشتر بخوانید »