نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ساز و آواز مخالف سه‌گاه سه‌تار نصرت ابراهیمی محمدرضا شجریان جشن هنر شیراز سال ۱۳۴۹

ساز و آواز مخالف سه‌گاه سه‌تار نصرت ابراهیمی محمدرضا شجریان جشن هنر شیراز سال ۱۳۴۹

فیلم اجرای ساز و آواز مخالف سه‌گاه سه‌تار نصرت ابراهیمی محمدرضا شجریان جشن هنر شیراز سال ۱۳۴۹

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه‌تار امیر عباس صفری

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه‌تار امیر عباس صفری

فیلم اجرای چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری

چهارمضراب نوا حسین علیزاده سه تار امیر عباس صفری.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی آواز دشتی و بیات کرد کوشا میرزایی سه‌تار.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

فیلم اجرای پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

پیش‌درآمد دشتی رضا محجوبی ایمان ملکی تمبک و مجتبی ابراهیمی سه‌تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار

[fvplayer src=”https://hw19.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/e953dad619c43b2c04bfcdb2c610c8c012477467-360p__96148.mp4″ splash=”https://static.cdn.asset.aparat.com/avt/12477467-4180-b__289093462.jpg” caption=”بداهه‌نوازی آواز افشاری سل کوشا میرزایی سه‌تار.mp4″]

فیلم اجرای کوشا میرزایی بداهه‌نوازی آواز افشاری سل سه‌تار