بداهه‌نوازی در آواز افشاری، نوا و مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک

بداهه‌نوازی در آواز افشاری، نوا و مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک

بداهه نوازی در آواز افشاری و نوا تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک 1379 خورشیدی بداهه نوازی

بداهه‌نوازی در آواز افشاری، نوا و مقام داد و بیداد تار نیما فریدونی بم تار با آرشه سلمان سالک بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا