زندگی‌نامه ابوالحسن صبا استاد موسیقی ایران

زندگی‌نامه ابوالحسن صبا استاد موسیقی ایران

ابوالحسن صبا در سال ۱۲۸۱ در تهران به دنیا آمد پدرش‌، ابوالقاسم کمال‌السلطنه‌، فرزند محمد جعفرخان صدرالحکما، فرزند محمودخان صبا، […]

زندگی‌نامه ابوالحسن صبا استاد موسیقی ایران بیشتر بخوانید »