گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی ایزدیار مقدسی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی ایزدیار مقدسی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ شماره: ۳۷۴۸/۸۳۷۰۱۹۳ هنرجوی گرامی جناب آقای  ایزدیار مقدسی  بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی ایزدیار مقدسی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین ایرانی هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین ایرانی هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره: ۳۷۴۸/۷۸۴۷۳۸۳ هنرجوی گرامی جناب آقای  حسین ایرانی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی حسین ایرانی هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شماره: ۳۷۴۸/۸۴۹۳۰۵۷۳۶۲۸ هنرجوی گرامی جناب آقای  احمد جباریان بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ممتاز احمد جباریان هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ شماره: ۳۷۴۸/۸۴۹۳۰۵۹۳۸ هنرجوی گرامی سرکار خانم  سحر منیعی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی سحر منیعی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

چهارمضراب نوا حسین علیزاده قانون درساسادات موسوی سه‌تار پریناز مسعودی

چهارمضراب نوا حسین علیزاده قانون درساسادات موسوی سه‌تار پریناز مسعودی

چهارمضراب نوا حسین علیزاده قانون درساسادات موسوی سه‌تار پریناز مسعودی چهارمضراب نوا حسین علیزاده قانون درساسادات موسوی سه‌تار پریناز مسعودی

چهارمضراب نوا حسین علیزاده قانون درساسادات موسوی سه‌تار پریناز مسعودی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کسری نوروزی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کسری نوروزی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شماره: ۳۷۴۸/۸۳۷۳۷۲۱۰۶ هنرجوی گرامی جناب آقای کسری نوروزی بدین‌وسیله موفقیت شما را

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی کسری نوروزی هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی پریا امانی قنیم هنرجوی تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی پریا امانی قنیم هنرجوی تار نیما فریدونی

پریا قنیم نوازنده تار اهل مجارستان می‌باشد. گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی پریا امانی قنیم هنرجوی تار نیما فریدونی Graduation Certificate Elementary

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی پریا امانی قنیم هنرجوی تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی به نام خداوند جان و خرد تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ شماره: ۳۷۴۸/۸۶۵۴۴ هنرجوی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی آرمین دلاوری هنرجوی سه‌تار نیما فریدونی بیشتر بخوانید »

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا