فیلم اجراهای هنرجویان سه‌تار و تار مدرس نیما فریدونی

فیلم اجراهای هنرجویان سه‌تار و تار مدرس نیما فریدونی

شیرین صابر،مرغ سحر،هنرجو ابتدایی تار نیما فریدونی ،خرداد1395 شیرین صابر،مرغ سحر،هنرجو ابتدایی تار نیما فریدونی ،خرداد1395 پارسا بلالی هنرجوی تار […]

فیلم اجراهای هنرجویان سه‌تار و تار مدرس نیما فریدونی بیشتر بخوانید »