فایل‌های ضبط شده نیما فریدونی در مکتب تار حسین علیزاده

فایل‌های ضبط شده نیما فریدونی در مکتب تار حسین علیزاده

نیما فریدونی در مکتب استاد حسین علیزاده | بین سالهای 1378 تا 1380 پیش درآمددشتی،جلسه15،نیمافریدونی درمکتب استادحسین علیزاده،22تیر79.mp4 نرم نوازی،جلسه13،نیمافریدونی

فایل‌های ضبط شده نیما فریدونی در مکتب تار حسین علیزاده بیشتر بخوانید »

سبد خرید
پیمایش به بالا