نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

یادداشت‌هایی به خط علینقی وزیری

یادداشت‌هایی به خط علینقی وزیری

یادداشت‌هایی به خط استاد علینقی وزیری

این یادداشت‌ها در پایان کتاب دستور جدید تار علینقی وزیری به چاپ رسیده است.

در این یادداشت‌ها به این موارد پرداخته شده‌است:

توصیه‌هایی به شاگردان و معلمان تار

زیرپایی

پوپیتر (جانوتی)

میزان تمرین روزانه و شیوه تمرین شاگرد

سیم‌گیر تار

موم مضراب

پرده تار

شیوه نواختن مضراب راست و چپ

شیوه نگهداری تار

صفات مختلف تار

ساختمان سه‌تار و بخش‌های آن

قد سه‌تار و تار

صفحه سه‌تار

پهنای روی دسته سه‌تار

محل خرک سه‌تار و تار

محل گوشی‌های تار و سه‌تار

سیم‌های سه‌تار

فاصله سیم‌های سه‌تار

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی تار نوروز ۱۳۹۹

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹

بخش دوم سوگ حسین علیزاده در این ویدیو اجرا شده‌است.

بداهه‌نوازی همایون رضا مازندرانی نوروز ۱۳۹۹.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی

رنگ غنی و فقیر اصفهان درویش‌خان دونوازی تار و عود رضا گل‌محمدی.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی

بداهه‌نوازی ماهور تار هوشنگ ظریف تمبک محمد اسماعیلی.mp4

نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

فاخته فرامرز پایور چهارگاه هوشنگ ظریف تار محمد اسماعیلی تمبک

فاخته فرامرز پایور چهارگاه هوشنگ ظریف تار محمد اسماعیلی تمبک

فاخته فرامرز پایور چهارگاه هوشنگ ظریف تار محمد اسماعیلی تمبک

فاخته فرامرز پایور چهارگاه هوشنگ ظریف تار محمد اسماعیلی تمبک.mp4