مقاله موسیقی سنتی ایران

مقاله موسیقی سنتی ایران

مقدمه یک بیا بان که درکو ره راهی جامانده است وتنهاحصارش معدودقله هایی استکه ازاوپاسداری می کنند،گوش کن،صدایش رامی شنوی،کمی […]

مقاله موسیقی سنتی ایران بیشتر بخوانید »