کتاب همساز تار و سه‌تار علی صمدپور محمدرضا ابراهیمی

۲۴۰ هزار تومان

3 عدد در انبار

توضیحات

کتاب همساز تار و سه‌تار علی صمدپور محمدرضا ابراهیمی انتشارات ماهور
همساز
سال انتشار : 1378
برای تار و سه‌تار
قطعاتی از استادان موسیقی ایران
گردآوری: علی صمدپور و محمدرضا ابراهیمی
مجموعه‌ی ۱۹ همساز که قبلاً جداگانه چاپ شده‌اند در یک مجلد آمده است. دوره ی اول همساز از سال ۱۳۷۳، تقریباً هرماه به صورت جزوه‌ای 8 صفحه‌ای منتشر می‌شد که در آنها قطعه‌های قبلاً نت شده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی، از جمله مرتضی نی‌داوود، محمدعلی امیرجاهد، یوسف فروتن، رضا محجوبی، ابوالحسن صبا و احمد عبادی، با شرح و تفصیل می‌آمد. اکنون این مجموعه، که به ۲۰ شماره رسیده بود، در یک مجلد عرضه شده است. همساز شماره‌ی ۳، به  علت چاپ  شدن در کتاب ضربی‌های استاد علی اکبر شهنازی، و نیز تصنیف شوشتری از حسین علیزاده، به علت چاپ  شدن در کتاب بوسه‌های باران، در این مجموعه نیامده اند. همساز گونه‌های متعدد و متنوعی از موسیقی ایرانی، مثل تصنیف، پیش‌درآمد، چهارمضراب، ضربی و رِنگ، از موسیقیدانان قدیمی را گرد هم آورده است.
کتاب آموزش تار و سه‌تار”همساز” شامل قطعاتی از استادان موسیقی ایران از سوی انتشارات ماهور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در این کتاب 160صفحه ای که توسط علی صمدپور و محمدرضا ابراهیمی گرد آوری شده حدود پنجاه قطعه و تصنیف از استادانی چون محمدعلی امیر جاهد،مرتضی نی داود،یوسف فروتن،اصغر بهاری،نورعلی برومند،رضا محجوبی،علیقلی وزیری،ابوالحسن صبا،روح الله خالقی،احمد عبادی،هوشنگ ظریف،حسین علیزاده و…به همراه شرح حال و زندگانی آنها به چاپ رسیده است.
در آغاز پیشگفتار کتاب چنین آمده است”حکایت از یک روز تابستانی در سال 1367شروع شد.از استادم،هوشنگ ظریف پرسیدم:بعد از کتاب دوم چه می زنیم؟آقای ظریف با لبخند طنزآمیزی گفتند: “کتاب سوم”که من از وجودش بی اطلاع بودم؛جزوه ای بود بارها کپی شده و ناخوانا. به هرحال خودم دلم سوخت که باید بعد از کتاب اول و دوم که نسبتا خوش خط و پاکیزه به نشر درآمده بود با این نسخه کم رنگ و آفتاب زده کلنجار روم.بی درنگ و بی آنکه تحربه ای در کار نت نویسی داشته باشم پیشنهاد کردم که اگر اجازه دهند آن را خوشنویسی کنم…”
همساز قبلا به صورت جزواتی که در هر شماره چند اثر از نوازندگان و استادان موسیقی ارائه می شد به چاپ رسیده است و اینک مجموعه این جزوات(بجز همساز شماره سه که قبلا به صورت کتاب چاپ شده است) در قالب یک کتاب به همت موسسه ماهور و محمد موسوی به چاپ رسیده است.
در بخش دیگری از پیشگفتار که به قلم علی صمد پور است نوشته شده:”…اکنون پس از 14سال همساز به شکل یک مجموعه انتشار می یابد.البته به این معنا نیست که “من و نوبتم به آخر خط رسیده ایم”به معنی آن است که همساز نوبتش به آخر خط رسیده است.با امکانات امروز کارهای بسیار جلوتری از زمانه می شود انجام مداد که وقتش هم- اگر راستش را بخواهید-کمی دیر شده است؛آموزش همچنان لنگ ترین پایه چارچوب فرهنگ ما است
فهرست:
پیشگفتار
نشانه ها
همساز یک تصنیف هزار دستان پیش درآمد ماهور محمدعلی امیر جاهد مرتضی نی داوود
نی‌داوود همساز دو پیش در آمد شور یوسف فروتن
پیش درآمد دشتی یوسف فروتن
تصنیف دشتی به روایت یوسف فروتن
همساز سه از این مجموعه حذف شده است
همساز ۴
پیش درآمد اصفهان از اصغر بهاری
تصنیف قدیمی بیداد به روایت نورعلی برومند اصغر بهاری
رنگ راک نورعلی برومند
همساز ۵ پیش درآمد ابوعطا رضا محجوبی
پیش درآمد افشاری رضا محجوبی
پیش درآمد دشتی رضا محجوبی
همساز ۶ دختر ژولیده علینقی وزیری
تصنیف دشتی پرویز ایرانپور
همساز ۷ مقدمه تار و پود حسین علیزاده
تصنیف شوشتری در کتاب بوسه های باران به چاپ رسیده است
همساز ۸ چهارمضراب بیداد هوشنگ ظریف
چهارمضراب اصفهان هوشنگ ظریف
چهارمضراب اصفهان هوشنگ ظریف
هم ساز 9 تمرین گام دو نصرالله زریننصرالله پمنجه
ضربی سه گاه نصرالله زرین پنجه
تمرین ماهور داریوشدولتشاهی
همساز ۱۰ به یاد گذشته ابوالحسن صبا
تمرین دشتی ابوالحسن صبا
به زندان اب ابوالحسن صباو الحسن صبا
سامانی ابوالحسن صبا
همساز 11 تصنیف هدیه عاشق مرتضی نی داوود
همساز 12 سرود ای ایران روح الله خالقی
رنگارنگ 1 روح الله خالقی
همساز 13 تمرین دشتی علینقی وزیری
حاضرباش علینقی وزیری
همساز 14 چهارمضراب بیات اصفهان احمد عبادی
چهارمضراب چهارگاه احمد عبادی
همساز 15 تصنیف شکایت معشوق عبدالحسین برازنده
تصنیف به اصفهان رو علی اکبر شهنازی
همساز 16 پیش درآمد ماهور سعید هرمزی
ضربی شکسته قدیمی
تصنیف ز فرردین قدیمی
همساز 17 تصنیف ای مه من قدیمی
رنگ اصفهان مرتضی نی داوود
همساز 18 تصنیف فغان شب پرویز ایران پور
تصنیف جلوه گل جواد بدیع زاده
دوضربی بیات ترک ابوالحسن صبا
همساز 19 تصنیف مرغ سحر مرتضی نی داود
پیش درآمد اصفهان رضا محجوبی
همساز 20 تصنیف ای کبوتر جهانگیر مراد
دوضربی دشتی علینقی وزیری
ضربی چهارگاه یوسف فروتن

جدول انطباق حروف فارسی با حروف لاتین
همساز یک تصنیف هزاردستان محمدعلی امیرجاهد پیش درآمد ماهور مرتضی نی داوود همساز دو پیش درآمد شور یوسف فروتن یوسف پیش درآمد دشتی و تصنیف دشتی به روایت یوسف فروتن همساز ۳ از این مجموعه حذف شده است همساز ۴ پیش درآمد اصفهان اصغر بهاری تصنیف قدیمی بیدار به روایت نورعلی برومند اصغر بهاری رنگ راک نیرومند همساز ۵ پیش درآمد ابوعطا رضا محدودی پیش درآمد افشاری رضا محجوبی پیش درآمد دشتی رضا محجوبی هم ساز6 ای دخترک ژولیده علینقی وزیری تصنیف دشتی پرویز ایران‌پور همساز ۷ مقدمه تار و پود حسین علیزاده تصنیف شوشتری در کتاب بوسه‌های باران به چاپ رسیده است همساز ۸ چهارمضراب بیداد هوشنگ ظریف چهارمضراب اصفهان هوشنگ ظریف هم ساز 9 تمرین گام دوم نصرالله زرین‌پنجه ضربی سه گاه نصرالله زرین‌پنجه تمرین ماهور داریوش دولتشاهی هم ساز دف به یاد گذشته ابوالحسن صبا تمرین دشتی ابوالحسن صبا به زندان ابوالحسن صبا سامانی ابوالحسن صبا همساز ۱۱ تصنیف هدیه عاشق مرتضی آوینی همساز ۱۲ سرود ای ایران روح الله خالقی رنگارنگ یک روح الله خالقی همساز ۱۳ در تمرین دشتی علینقی وزیری حاضر باش علینقی وزیری همساز ۱۴ چهارمضراب بیات اصفهان احمد عبادی چهارمضراب چهارگاه احمد عبادی همساز ۱۵ تصنیف شکایت معشوق عبدالحسین برازنده تصنیف به اصفهان رو علی اکبر شهبازی همساز ۱۶ پیش درآمد ماهور سعید هرمزی زردی شکسته قدیمی تصنیف ز فروردین قدیمی همساز ۱۷ تصنیف ای مه من قدیمی رنگ اصفهان مرتضی نی داوود همساز ۱۸ تصنیف فغان شب پرویز ایرانپور تصنیف جلوه گل جواد بدیعی زاده دو ضربی بیات ترک ابوالحسن صبا همساز ۱۹ تصنیف مرغ سحر مرتضی نی داوود پیش درآمد اصفهان رضا محجوبی هم ساز 20 تصنیف ای کبوتر جهانگیر مراد دو ضربی دشتی علینقی وزیری ضربی چهارگاه یوسف فروتن
دوره‌ی اول هم ساز، از سال ۱۳۷۳، تقریبا هر ماه در قالب جزوه‌ای ۸ صفحه‌ای منتشر می‌شد و هر بار و هر ماه طراحی جلد جداگانه‌ای داشت و قطعه‌های نت نشده‌ای از بزرگان موسیقی ایرانی در آن با شرح و تفصیل می‌آمد. دوره‌ی دوم آن ردیف موسیقی ایرانی بود به روایت استاد سعید هرمزی که هر دو ماه یکی از دستگاه‌هایش در قالب یک شماره‌ی ۱۲ صفحه‌ای زیر چاپ می‌رفت. دوره‌ی دوم طرح جلد ثابتی داشت از چهره‌ی سعید هرمزی که هربار به رنگی منتشر می‌گشت.
اکنون ۲۰ شماره از این مجموعه در یک جلد کتاب گردآوری شده است تا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد. همساز شماره ۳، به خاطر چاپ شدن در کتاب ضربی‌های استاد علی اکبر شهنازی و تصنیف شوشتری از حسین علیزاده به خاطر چاپ در کتاب بوسه‌های باران، در این کتاب نیامده‌اند. لازم به ذکر است کتاب همساز به گردآوری گونه‌های متعدد و متنوعی از موسیقی ایرانی شامل، تصنیف، پیش‌درآمد، چهارمضراب، ضربی و رِنگ، از موسیقیدانان قدیمی می‌پردازد.
کتاب همساز گردآوری علی صمدپور، محمدرضا ابراهیمی در ۱۶۰ صفحه توسط نشر ماهور منتشر شده است.
عنوان کتاب همساز
نویسنده گردآوری علی صمدپور، محمدرضا ابراهیمی
ناشر ماهور
شابک 9790802604117
تعداد صفحات 160
قطع رحلی
موضوع قطعاتی از استادان موسیقی ایران برای تار و سه تار

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب همساز تار و سه‌تار علی صمدپور محمدرضا ابراهیمی”