دانلود تنبک تنها ریتم‌های مختلف برای همراهی سازها ایمان ملکی

50 هزار تومان

این فایلهای صوتی توسط ایمان ملکی در ریتم‌های مختلف ضبط گردیده است تا نوازندگان سازهای مختلف برای تمرین بداهه‌نوازی با آن همراهی نمایند و شامل این ترک‌هاست:
ریتم تمبک ۴ ضربی ۱
ریتم تمبک ۴ ضربی ۲
ریتم تمبک ۴ ضربی ۳
ریتم تمبک ۳ ضربی ۱
ریتم تمبک ۳ ضربی ۲
ریتم تمبک ۳ ضربی ۳
ریتم تنبک دو چهارم ایمان ملکی
ریتم سه چهارم تنبک ایمان ملکی
ریتم چهار چهارم تنبک ایمان ملکی
ریتم پنج چهارم تنبک ایمان ملکی
ریتم شش چهارم تنبک ایمان ملکی
ریتم شش هشتم تنبک
ریتم تنبک شش هشتم ایمان ملکی3
ریتم تنبک شش هشتم ایمان ملکی2
ریتم تنبک شش هشتم ایمان ملکی1
ریتم تنبک ۴ ضربی ایمان ملکی5
ریتم تنبک ۴ ضربی ایمان ملکی4
ریتم تنبک ۴ ضربی ایمان ملکی3
ریتم تنبک ۴ ضربی ایمان ملکی2
ریتم تنبک ۴ ضربی ایمان ملکی1

یکی از این ترک‌ها را به عنوان نمونه در زیر بشنوید:

سبد خرید
Select your currency
IRHT هزار تومان
پیمایش به بالا