دی‌وی‌دی کتاب سوزوکی ۱، ۲ و بخشی از ۳، ۴ ایمان ملکی ویولن

دی‌وی‌دی کتاب سوزوکی ۱، ۲ و بخشی از ۳، ۴ ایمان ملکی ویولن

دی‌وی‌دی بخشی از کتاب سوزوکی ۱، ۲، ۳، ۴ ایمان ملکی ویولن
در این دی وی دی ایمان ملکی به آموزش تصویری و توضیحات کامل این آهنگ ها پرداخته و آنها را اجرا کرده است.


جلد چهارم پوزیسیون سوم ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب

جلد چهارم پوزیسیون سوم ایمان ملکی Suzuki آموزش ویلن کلاسیک کتاب