نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سوز و گداز آهنگساز کوشا میرزایی

سوز و گداز آهنگساز کوشا میرزایی

سوز و گداز

آهنگی ملهم از گوشه ی سوز و گداز آواز بیات اصفهان برای فلوت

(تک‌نوازی فلوت در دو مینور)
آهنگساز: كوشا میرزایی
فلوتیست: لریکا وودویل (اهل کشور اکراین)

Calenture

(Flute Solo in C minor)

Composer: Koosha Mirzaei

Flutist: Lerica Vaudeville

سوز وگداز آهنگساز کوشا میرزایی فلوت لریکا وودویل

سوز وگداز آهنگساز کوشا میرزایی فلوت لریکا وودویل

Calenture Composer Koosha Mirzaei Flutist Lerica Vaudeville

Calenture Composer Koosha Mirzaei Flutist Lerica Vaudeville

Calenture(Flute Solo)

دیدگاهتان را بنویسید