نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی و چهارمضراب اصفهان مسعود شعاری سه‌تار احمد مستنبط تمبک

بداهه‌نوازی و چهارمضراب اصفهان مسعود شعاری سه‌تار احمد مستنبط تمبک

بداهه‌نوازی و چهارمضراب اصفهان مسعود شعاری سه‌تار احمد مستنبط تمبک

دیدگاهتان را بنویسید