نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

برای تو صادق حسین مدرس گیتار الکتریک و آکوستیک سبک جز بلوز راک

برای تو صادق حسین مدرس گیتار الکتریک و آکوستیک سبک جز بلوز راک

برای تو،صادق حسین،مدرس گیتارالکتریک و آکوستیک سبک جز،بلوز،راک،آموزشگاه موسیقی فریدونی،آذر1394

دیدگاهتان را بنویسید