گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی نوا کاشی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی نوا کاشی هنرجوی سنتور مریم باغبان پیرایش

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۶

شماره: ۲۶۲/۹۴۹۳۱

هنرجوی گرامی سرکارخانم نوا کاشی

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته سنتور تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: عالیتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: عالیقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: عالی
دشیفر: عالیتوانایی کوک ساز: سونوریته: عالی
نوانس: دقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب شیوه سنتورنوازی استادکامکار.دستورسنتوراستادپایور.کتاب گلنار

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیمریم باغبان پیرایشنیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا