نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

سرخ و سیاه (آهنگ دشتی) کوشا میرزایی سه‌تار

سرخ و سیاه (آهنگ دشتی) کوشا میرزایی سه‌تار

سرخ و سیاه (آهنگ دشتی) کوشا میرزایی سه‌تار

سرخ و سیاه (آهنگ دشتی) کوشا میرزایی سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید