نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مشتاقی بخش هشتم آلبوم فکر نو آهنگساز کوشا میرزایی

مشتاقی بخش هشتم آلبوم فکر نو آهنگساز کوشا میرزایی

مشتاقی ابوعطا کوشا میرزایی دونوازی سنتور پگاه زهدی سه‌تار سحر حبیبی آلبوم فکر نو

مشتاقی ابوعطا کوشا میرزایی دونوازی سنتور پگاه زهدی سه‌تار سحر حبیبی آلبوم فکر نو

دیدگاهتان را بنویسید