نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مونا امرالهی هنرجوی هارمونیکا سپهر سراییان

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مونا امرالهی هنرجوی هارمونیکا سپهر سراییان

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی مونا امرالهی هنرجوی هارمونیکا سپهر سراییان

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳

شماره: ۳۷۴۸/۸۶۶۴۸

هنرجوی گرامی سرکار خانم مونا امرالهی نیا

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی رشته  هارمونیکا تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی: متوسط
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: عالیتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته: خوب
نوانس:عالیدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: متداسکیل جز مکس دوالو و …

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی است.

ایمان ملکیسپهر سراییاننیما فریدونی
دیدگاهتان را بنویسید