نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقام مشق پلتان عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان)

مقام مشق پلتان عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان)

آهنگ مقام مشق پلتان عزیز تنها دوتار تربت جام (تنبور خراسان).mp4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.