گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک
گواهی‌‌نامه پایان‌دوره عالی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

شماره: ۵۲۴۲/۵۳۴۲

هنرجوی گرامی آقای دانیال خردمند

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه  رشته پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب بیر، تارپینیان، ۸۵ نوای ماندگار پیانو-هانون جلد یک

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیهامان بریمانینیما فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۱

شماره: ۵۲۴۲/۵۳۴۳

هنرجوی گرامی آقای دانیال خردمند

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره متوسطه  رشته پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: متوسطتوانایی هم‌نوازی: متوسط
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: متوسط
دشیفر: متوسطتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: متوسطدقت اجرا: خوب

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب چرنی 599-چهل آهنگ -85 نوای ماندگار-برگمولر

همچنین سطح کاری شما در این دوره خوب  است.

ایمان ملکیهامان بریمانینیما فریدونی

گواهی‌‌نامه پایان‌دوره ابتدایی دانیال خردمند هنرجوی پیانواحسان نیک آموزشگاه موسیقی فریدونی

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

شماره: ۳۷۴۸/۹۹۲۸

هنرجوی گرامی آقای دانیال خردمند

بدین‌وسیله موفقیت شما را در به‌پایان رساندن دوره ابتدایی  رشته‌ی پیانو تبریک می‌گوییم. امیدواریم با ادامه فعالیت هنری خود شاهد شکوفایی خلاقیت شما در این زمینه باشیم. ارزیابی ما از  شما در این دوره به شرح زیر است:

نظم و اخلاق: عالیاکول: خوبتوانایی هم‌نوازی:
رعایت دقیق ریتم: خوبقدرت گوش: خوبتمرین روزانه: خوب
دشیفر: خوبتوانایی کوک ساز: سونوریته:خوب
نوانس: خوبدقت اجرا: عالی

رپرتوار نواخته شده در این دوره: کتاب بیر، تارپینیان، ۸۵ نوای ماندگار پیانو-هانون جلد یک

همچنین سطح کاری شما در این دوره عالی  است.

ایمان ملکیاحسان نیکنیما فریدونی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا