نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بداهه‌نوازی ضربی اصفهان کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی ضربی اصفهان کوشا میرزایی سه‌تار
بداهه‌نوازی ضربی اصفهان کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی ضربی اصفهان کوشا میرزایی سه‌تار

بداهه‌نوازی ضربی اصفهان کوشا میرزایی سه‌تار

دیدگاهتان را بنویسید