نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨مقاله رابطه و تطبیق ادوار با موسیقی دستگاهی ردیف مجید کیانی

‎⁨مقاله رابطه و تطبیق ادوار با موسیقی دستگاهی ردیف مجید کیانی
دیدگاهتان را بنویسید