مقاله بررسی پردازش عصب‌شناختی ریتم در موسیقی دستگاهی ایران با استفاده از روش‌های تصویربرداری از مغز

مقاله بررسی پردازش عصب‌شناختی ریتم در موسیقی دستگاهی ایران با استفاده از روش‌های تصویربرداری از مغز
سبد خرید
پیمایش به بالا