نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨مقاله تناظر فاصله‌های موسیقی ایرانی با فاصله‌های سیستم فیثاغورت مصطفی پورتراب

‎⁨مقاله تناظر فاصله‌های موسیقی ایرانی با فاصله‌های سیستم فیثاغورت مصطفی پورتراب
دیدگاهتان را بنویسید