نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مقاله ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی مطالعه‌ی موردی درآمد دستگاه چهار‌گاه علی کاظمی و هومان اسعدی

مقاله ترنم‌های آوایی در آواز ایرانی مطالعه‌ی موردی درآمد دستگاه چهار‌گاه علی کاظمی و هومان اسعدی
دیدگاهتان را بنویسید