نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

‎⁨چند جمله در آواز ابوعطا کوشا میرزایی سه‌تار⁩

‎⁨چند جمله در آواز ابوعطا کوشا میرزایی سه‌تار⁩

‎⁨چند جمله در آواز ابوعطا کوشا میرزایی سه‌تار⁩.MOV

‎⁨چند جمله در آواز ابوعطا کوشا میرزایی سه‌تار⁩.MOV

دیدگاهتان را بنویسید