بازسازی مداحی‌های جهان اسلام بر اساس دستگاه‌های آواز اصیل ایرانی

بازسازی مداحی‌های جهان اسلام بر اساس دستگاه‌های آواز اصیل ایرانی

بازسازی مداحی های جهان اسلام بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی ، طرح و شعر و تنظیم و تولید از علیرضا امینی ، محرم ۱۳۹۱ در آلبوم رندانه تراک اول کربلا

بازسازی مداحی های جهان اسلام بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی ، طرح و شعر و تنظیم و تولید از علیرضا امینی ، محرم ۱۳۹۱ در آلبوم رندانه تراک دوم حضرت عباس (ع)

بازسازی مداحی های جهان اسلام بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی ، طرح و شعر و تنظیم و تولید از علیرضا امینی ، محرم ۱۳۹۱ در آلبوم رندانه تراک سوم حضرت علی اکبر (ع)

بازسازی مداحی های جهان اسلام بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی ، طرح و شعر و تنظیم و تولید از علیرضا امینی ، محرم ۱۳۹۱ در آلبوم رندانه تراک چهارم حر ریاحی علیه الرحمه

بازسازی مداحی های جهان اسلام بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی ، طرح و شعر و تنظیم و تولید از علیرضا امینی ، محرم ۱۳۹۱ در آلبوم رندانه تراک پنجم حضرت زینب (س)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا