صدا و تصویر ساز تار دست‌رنج ابراهیم برزی

صدا و تصویر ساز تار دست‌رنج ابراهیم برزی

سازگر: ابراهیم برزی

تاریخ ساخت تار: ۳۷۵۸ زرتشی برابر با فرودین ۱۳۹۹ خورشیدی

نام ساز: پروین

این ساز متعلق به مهران مدنی نوازنده تار ساکن ایالات متحده آمریکاست. از او برای در اختیار نهادن آن به من جهت تهیه عکس و فیلم سپاسگزارم. این برگه جهت راهنمایی سازگرانی است که تمایل دارند در شیوه و الگوهای ساخت تار تجربه بیشتری کسب نمایند.

۱۵ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی

نیما فریدونی

تهران

بیات ترک سی‌بمل با ساز دست‌رنج ابراهیم برزی نیما فریدونی تار

بیات ترک سی‌بمل با ساز دست‌رنج ابراهیم برزی نیما فریدونی تار

دلکش ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار

دلکش ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار

خوارزمی ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار

خوارزمی ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار

‎⁨چهارمضراب دلکش ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار⁩.mp4

‎⁨چهارمضراب دلکش ماهور ردیف آقا حسینقلی نیما فریدونی تار⁩.mp4

‎⁨چهارمضراب ابوعطا حسین علیزاده ده قطعه سوم نیما فریدونی تار⁩.mp4

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا