نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

بخشی از پایان‌نامه محمدرضا لطفی تجزیه و تحلیل موسیقی آوازی قاجار اصفهان و تبریز

بخشی از پایان‌نامه محمدرضا لطفی تجزیه و تحلیل موسیقی آوازی قاجار اصفهان و تبریز

با سپاس از جعفر جوانی برای ارسال این نسخه

لطفا اگر به نسخه بهتری از این پایان‌نامه که دارای کیفیت بالاتر و صفحات کامل‌تری است دسترسی دارید آن را برای ما ارسال فرمایید. به تلگرام ۰۰۹۸۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

پایان‌نامه محمدرضا لطفی تجزیه و تحلیل موسیقی آوازی قاجار اصفهان و تبریز

پایان‌نامه استاد محمدرضالطفی

“دانشکده هنرهای زیبا”

عنوان پژوهش :

تجزیه و تحلیل موسیقی آوازی قاجار

(اصفهان و تبریز)

در پیوند با اوضاع اجتماعی

اساتید راهنما :

استاد نورعلی‌برومند

استاد تقی مسعودیه

سالهای: ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳

دیدگاهتان را بنویسید