نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

علی رستمیان کلاس درس جلیل شهناز بررسی چند گوشه از ردیف تار و آواز

علی رستمیان کلاس درس جلیل شهناز بررسی چند گوشه از ردیف تار و آواز

علی رستمیان در کلاس درس استاد جلیل شهناز بررسی چند گوشه از ردیف تار و آواز.mp4

دیدگاهتان را بنویسید